Document van 26 november 2014
gepubliceerd op 06 januari 2015

Nationale Orden

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid
numac
2014036937
pub.
06/01/2015
prom.
26/11/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2014. - Nationale Orden


Bij Koninklijk besluit van 26 november 2014 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1.De heer VAN HOEYDONCK Paul (° Antwerpen 08/10/1925), kunstenaar, wordt benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Art. 2.Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag.

Art. 3.De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^