Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 november 1997

Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 16 september 1996 wordt de heer BERCKMANS, Jan Raymond, Dokter in de Genees-, Heel- en Verloskunde bevorderd tot Officier in de Orde van Leopold II. Ranginneming : 8 a Bij konink

bron
diensten van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1997036354
pub.
21/11/1997
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP


Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 16 september 1996 wordt de heer BERCKMANS, Jan Raymond, Dokter in de Genees-, Heel- en Verloskunde bevorderd tot Officier in de Orde van Leopold II. Ranginneming : 8 april 1996.

Bij koninklijk besluit van 16 september 1996 : - wordt de heer LAUWERYNS, Joseph Marie Marcel Alexandre, Titelvoerend lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, benoemd tot Grootofficier in de Kroonorde.

Ranginneming : 8 april 1996. - wordt de heer PEETERS Julius Desiderius Eugeen Dominicus, Geneesheer-Heelkundige, benoemd tot Officier in de Kroonorde.

Ranginneming : 8 april 1996.

Bij koninklijk besluit van 16 september 1996 : - worden bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde : - de heer VAN DEN BERGH, Raymond Franciscus Léon, Titelvoerend lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Ranginneming : 8 april 1996. - de heer VANTRAPPEN, Gaston Robert August, Titelvoerend lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Ranginneming : 8 april 1996. - de heer COLLEN, Désiré, Titelvoerend lid van de Koninklijke Academie van België, wordt benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde.

Ranginneming : 8 april 1996.

Bij koninklijk besluit van 16 september 1996 worden de gouden palmen der Kroonorde verleend aan de heer VAN BUNDEREN, Alfred Jozef, Bestuurslid van de Koninklijke Fanfare Eendracht maakt Macht te Steendorp.

Ranginneming : 16 september 1996.

Bij koninklijk besluit van 16 september 1996 : - wordt de gouden medaille in de Orde van Leopold II verleend aan de heer LENAERTS, François Gerard Michel, Spelend lid van de Koninklijke Harmonie "Broederband" te Zichen-Zussen-Bolder.

Ranginneming : 16 september 1996. - wordt de zilveren medaille in de Orde van Leopold II verleend aan : - de heer MARTENS, Paul Lambert Joseph, Spelend lid van de Koninklijke Harmonie "Broederband" te Zichen-Zussen-Bolder.

Ranginneming : 16 september 1996. - de heer MEERS, Joannes (Jan) Hubertus, Spelend lid van de Koninklijke Harmonie "Broederband" te Zichen-Zussen-Bolder.

Ranginneming : 16 september 1996. - de heer MOERMANS, Pieter (Pierre), Bestuurslid van de Koninklijke Harmonie "Broederband" te Zichen-Zussen-Bolder.

Ranginneming : 16 september 1996. - de heer SEYNAVE, Gaston Victor, Spelend lid van de Koninklijke Harmonie "Broederband" te Zichen-Zussen-Bolder.

Ranginneming : 16 september 1996. - de heer SMETS, Jean, Spelend lid van de Koninklijke Harmonie "Broederband" te Zichen-Zussen-Bolder.

Ranginneming : 16 september 1996.

Bij koninklijk besluit van 16 september 1996 worden : - de gouden palmen der Kroonorde verleend aan : - de heer BEUSEN, Libert Joseph, Ondervoorzitter van de Koninklijke Harmonie "Broederband" te Zichen-Zussen-Bolder.

Ranginneming : 16 september 1996. - de heer JEURISSEN, Hubert, Bestuurslid van de Koninklijke Harmonie "Broederband" te Zichen-Zussen-Bolder.

Ranginneming : 16 september 1996. - de heer LENAERTS, Gerardus Hubertus, Bestuurslid van de Koninklijke Harmonie "Broederband" te Zichen-Zussen-Bolder.

Ranginneming : 16 september 1996. - de heer SMETS, Hendrik, Bestuurslid van de Koninklijke Harmonie "Broederband" te Zichen-Zussen-Bolder.

Ranginneming : 16 september 1996. - de zilveren palmen der Kroonorde worden verleend aan de heer JANS, Libertus (Bertie) Leonardus Josephus, Gewezen Voorzitter van de Koninklijke Harmonie "Broederband" te Zichen-Zussen-Bolder.

Ranginneming : 16 september 1996. - de zilveren medaille der Kroonorde verleend aan : - de heer HAESEN, Alfons Thomas Leonard, Bestuurslid van de Koninklijke Harmonie "Broederband" te Zichen-Zussen-Bolder.

Ranginneming : 16 september 1996. - de heer REGGERS, Herman Joseph Hubert, Bestuurslid van de Koninklijke Harmonie "Broederband" te Zichen-Zussen-Bolder.

Ranginneming : 16 september 1996. - de heer WILLE, Jean Ghislain Joseph, Bestuurslid van de Koninklijke Harmonie "Broederband" te Zichen-Zussen-Bolder.

Ranginneming : 16 september 1996.

Bij koninklijk besluit van 16 oktober 1996 wordt de zilveren medaille in de Orde van Leopold II verleend aan : - de heer ABBELOOS, Oscar Gustaaf, Spelend lid van de harmonie Hand aan Hand te Aalst.

Ranginneming : 16 oktober 1996. - de heer AMANT, Albert Alexis, Spelend lid van de harmonie Hand aan Hand te Aalst.

Ranginneming : 16 oktober 1996. - de heer DE SMEDT, Hendrik, Spelend lid van de Harmonie Hand aan Hand te Aalst.

Ranginneming : 16 oktober 1996. - de heer FREDERICQ Robert, Spelend lid van de harmonie Hand aan Hand te Aalst.

Ranginneming : 16 oktober 1996.

Bij koninklijk besluit van 16 oktober 1996 wordt de zilveren medaille der Kroonorde verleend aan de heer GITS, Paulus (Paul), Spelend lid van de harmonie Hand aan Hand te Aalst.

Ranginneming : 16 oktober 1996.

Bij koninklijk besluit van 16 oktober 1996 wordt de zilveren medaille der Kroonorde verleend aan : - de heer DE BAETS, Livin Leopold Hilaire Maria, Spelend lid van de toneelbond Kunst Veredelt te Zomergem.

Ranginneming : 16 oktober 1996. - de heer VAN DE VELDE, Alphonse Arthur Joseph Irma, Spelend lid van de toneelbond Kunst Veredelt te Zomergem.

Ranginneming : 16 oktober 1996.

Bij koninklijk besluit van 16 oktober 1996 wordt de zilveren medaille in de Orde van Leopold II verleend aan de heer DE MOOR, Hans August Leonie, Spelend lid van de toneelbond Kunst Veredelt te Zomergem.

Ranginneming : 16 oktober 1996.

Bij koninklijk besluit van 30 oktober 1996 wordt benoemd tot Grootofficier in de Leopoldsorde : - de heer JANSSEN, Paul Adriaan Jan, Titelvoerend lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VAKAET, Lucien Camiel Alphons, Titelvoerend lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Ranginneming : 15 november 1996.

Bij koninklijk besluit van 10 november 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/1996 pub. 05/06/1997 numac 1997022130 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten wordt de heer VAN CAMP, Koenraad Octaaf Walter, Titelvoerend Lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, benoemd tot Grootofficier in de Kroonorde.

Ranginneming : 15 november 1996.

Bij koninklijk besluit van 12 november 1996 wordt de gouden medaille der Kroonorde verleend aan : - Mevr. MEERSCHAERT, Leona Agnes Aimé Marie, Vrijwillige medewerkster bij Tele-Onthaal.

Ranginneming : 12 november 1996. - Mevr. VAN DE WALLE, Esther Maria Elodia, Vrijwillige Medewerkster bij Tele-Onthaal.

Ranginneming : 12 november 1996.

Bij koninklijk besluit van 11 december 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997012908 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 50 van het koninklijk besluit van 22 november 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van het meerjarenplan voor werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 11/12/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022903 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor de pensioensector type koninklijk besluit prom. 11/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002136 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit waarbij administraties en andere diensten van de ministeries gemachtigd worden gesubsidieerde contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften sluiten wordt de heer VAN DE PERRE, Rudolf Armand, Lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde benoemd tot Grootofficier in de Kroonorde.

Ranginneming : 15 november 1996.

Bij koninklijk besluit van 11 december 1996 worden benoemd tot Grootofficier in de Leopoldsorde : - Mevr. DEPREZ, Ada Vera, Lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VEULEMANS, Johannes Joseph, Lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent.

Ranginneming : 15 november 1996.

Bij koninklijk besluit van 10 januari 1997 wordt de heer VERMEERSCH, Paul Lodewijk, ps. Paul IBOU, Beeldend Kunstenaar, benoemd tot Ridder in de Kroonorde.

Ranginneming : 15 november 1996.

Bij koninklijk besluit van 10 januari 1997 wordt de heer BALLEGEER, Josephus, Letterkundige, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

Ranginneming : 15 november 1996.

Bij koninklijk besluit van 22 januari 1997 : - wordt de heer MERTENS, Julien, Directeur bij het OCMW te Hasselt benoemd tot Ridder in de Kroonorde.

Ranginneming : 15 november 1996. - worden de gouden palmen der Kroonorde verleend aan : - de heer CALLEWIER, André, Adjunct-Adviseur-Diensthoofd bij het OCMW te Kortrijk.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer GORIS, Josephus, Afdelingschef bij het OCMW te Turnhout.

Ranginneming : 15 november 1996. - Mevr. PLESTERS, Jenny, Bureauchef bij het OCMW te Hasselt.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VAN DE SIJPE, Jean-Paul, Ontvanger bij het OCMW te Sint-Gillis-Waas.

Ranginneming : 15 november 1996. - worden de zilveren palmen der Kroonorde verleend aan : - Mevr. RAES, Emma, Kokkin bij het OCMW te Gent.

Ranginneming : 15 november 1996. - Mevr. VAN LANDUYT, Georgette, Opsteller bij het OCMW te Gent.

Ranginneming : 15 november 1996. - wordt de gouden medaille der Kroonorde verleend aan : - de heer BERTIN, Jozef, Gegradueerde Verpleegkundige bij het OCMW te Brugge.

Ranginneming : 15 november 1996. - Mevr. DEBAEKE, Laura, Gegradueerde Laborante bij het OCMW te Brugge.

Ranginneming : 15 november 1996. - Mevr. DEN EXTER, Jeanne, Naaister-Snijdster bij het OCMW te Gent.

Ranginneming : 15 november 1996. - Mevr. GRYP, Annie, Hoofdverpleegkundige bij het OCMW te Brugge.

Ranginneming : 15 november 1996. - Mevr. JOOSTEN, José, Gegradueerde Verpleegkundige bij het OCMW te Brugge.

Ranginneming : 15 november 1996. - Mevr. MAENE Anna, Hoofdlaborante bij het OCMW te Brugge.

Ranginneming : 15 november 1996. - Mevr. MOUTON, Francine, Gebrevetteerde Verpleegster bij het OCMW te Gent.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer RYELANDT, Yvan, Hoofd Bouwwerken bij het OCMW te Brugge.

Ranginneming : 15 november 1996. - Mevr. STEVENS, Dianne, Hoofdverpleegster bij het OCMW te Oudenaarde.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VANBRABANT, Emiel, Hoofdverpleger bij het OCMW te Gent.

Ranginneming : 15 november 1996. - Mevr. VAN STALLE, Elisabeth, Kinderverzorgster bij het OCMW te Gent.

Ranginneming : 15 november 1996. - Mevr. VERMASSEN, Maria-Theresia, Verpleegassistente bij het OCMW te Gent.

Ranginneming : 15 november 1996. - wordt de zilveren medaille der Kroonorde verleend aan : - Mevr. DEVOS, Angèle, Schoonmaakster bij het OCMW te Gent.

Ranginneming : 15 november 1996. - Mevr. HANSEN, Lutgarde, Sociaal Assistente Hoofd van de dienst bij het OCMW te Bilzen.

Ranginneming : 15 november 1996. - Mevr. MARIS, Annie, Directrice Nursing R.O.B. en R.V.T. bij het OCMW te Temse.

Ranginneming : 15 november 1996. - Mevr. VAN HERCK, Annie, Hoofdverpleegkundige bij het OCMW te Temse.

Ranginneming : 15 november 1996.

Bij koninklijk besluit van 22 januari 1997 : - worden de gouden palmen der Kroonorde verleend aan : - de heer DEBAVEYE, André Aloïs, Directeur van het Jeugdatelier te Kuurne.

Ranginneming : 15 november 1997. - de heer DEKEGEL, Emiel, Spelend lid van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia te Halle.

Ranginneming : 15 november 1997. - de heer DERBOVEN, (Gilbert) Gilbertus Alphonsus Maria, Secretaris en schatbewaarder van Kunstkring Lucasgezellen te Sint-Niklaas.

Ranginneming : 15 november 1997 - de heer VANDER GUCHT, Joannes Maurice, Ere-ondervoorzitter en spelend lid van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia te Pepingen.

Ranginneming : 15 november 1997. - de heer VAN DE VELDE, Daniel Firminus, Eredeken Koninklijke Dekenij Nieuwenhove te Gent.

Ranginneming : 15 november 1997. - de heer VANDEWALLE, Achille Cyrille, Ere-voorzitter van de Koninklijke Fanfare De Leiegalm te Bissegem.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VANSNICK, Hendrik Leonard Jozef, Spelend lid van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia te Pepingen.

Ranginnemlng : 15 november 1996. - worden de zilveren palmen der Kroonorde verleend aan : - de heer BREUGELMANS, Werner Medardus, Lid van de Geelse lijnvissersclub te Geel.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer FENAUX, Gerard Jan Gustaaf, Bestuurslid van het Jeugdatelier te Kuurne.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer HUYGHE, Walter Gaston Cornelius, Voorzitter en spelend lid van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia te Elverdinge.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer IMPENS, Plutarcus Theophilus, Bestuurslid van de Koninklijke Fanfare Volksopbeuring te Wetteren-Massemen.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer LEEUWS, Ludovicus Michaël, Voorzitter van de Socialistische Harmonie Kunst na Arbeid te Meerhout. - Mevr. VAN ACKER Marie Thérèse (Trees), Regisseur van de Toneelkring Meer Vreugde te Oostrozebeke.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VAN BELLEGEM, Jozef Prosper, Bestuurslid van de Koninklijke Fanfare Volksopbeuring te Wetteren-Massemen.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VAN STAEYEN, Marcel, Voorzitter en spelend lid van de Koninklijke Fanfare De Kempenzonen te Pulderbos. - wordt de gouden medaille der Kroonorde verleend aan : - de heer BOLLANSEE, Henri Albert Juliaan, Spelend lid van de Koninklijke Fanfare De Kempenzonen te Pulderbos.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer CALLEBAUT, Omer Georges, Secretaris van de Koninklijke Fanfare Sint-Lambertus te Beersel.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer DHEERE, François, Schatbewaarder Koninklijke Dekenij Nieuwenhove te Gent.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer DE KEULENAER, Willy Alfons, Bestuurslid van de Koninklijke Fanfare Volksopbeuring te Wetteren-Massemen.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer DE ROO, Raymond Pieter Marie, Bestuurslid van de Koninklijke Fanfare Volksopbeuring te Wetteren-Massemen.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer GHEYSSENS, Bernardus Albertus, Spelend lid van de Koninklijke Harmonie Niets zonder Arbeid, Trouw en Eendracht te Erembodegem.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer ROOTHOOFT, Franciscus, Bestuurslid van de Koninklijke Fanfare Sint-Pieter te Herenthout.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer SOETENS, Richard Joseph Maria Esther, Secretaris van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia te Belsele.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VANDEPUTTE, Philippe Richard Gustaaf Felix Leo, Voorzitter van de Toneelkring Meer Vreugde te Oostrozebeke.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VERBAENEN, Petrus Cornelius, Spelend lid van de Koninklijke Harmonie Labore et Constantia te Ekeren.

Ranginneming : 15 november 1996. - wordt de zilveren medaille der Kroonorde verleend aan : - de heer BAMPS, Armand Joseph Wilhelmus, Bestuurslid Koninklijke Harmonie Concordia te Tongeren.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer BONNARENS, Julius, Bestuurslid van de Koninklijke Fanfare De Vriedenbond te Berlare.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer BONROY, Marcellus Mauritius Yvo, Spelend lid van de Koninklijke Fanfare Sichems Demerzonen te Zichem.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer COOLS, Raymond Cesar, Spelend lid van de Koninklijke Katholieke Fanfare De Kunstliefde te Melsele.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer DE BACKER, Karel Odilon, Bestuurslid van de Koninklijke Fanfare Volksopbeuring te Wetteren-Massemen.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer DEJAEGHERE, Erik Petrus, Bestuurslid van de Koninklijke Fanfare Kunst Veredelt te Gullegem.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer DEN ROOVER, Raphaël Aloïs, Spelend lid van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia te Dendermonde.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer DE SMEDT, Alfons Joannes, Bestuurslid van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia te Merchtem.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer GHYS, Dominicus Edmondus, Spelend lid van de Socialistische Harmonie Kunst na Arbeid te Meerhout.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer HANNES, Victor, Spelend lid van de Socialistische Harmonie Kunst na Arbeid te Meerhout.

Ranginneming. 15 november 1996. - de heer HUYGHE, Antoin Henri Louis Cornelius, Spelend lid van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia te Elverdinge.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer HUYSMANS, Gerard Leopold Maria, Spelend lid van de Socialistische Harmonie Kunst na Arbeid te Meerhout.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer JANSSENS, Karel Ludovicus, Spelend lid van de Koninklijke Fanfare De Kempenzonen te Pulderbos.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer KESTELOOT, Roger Paul, Spelend lid van de Muziekmaatschappij Vrij en Blij te Oostkamp.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer LOWETTE, Jozef Jan Marie, Bestuurslid van de Koninklijke Harmonie Concordia te Tongeren.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer MENSCH, Frans, Spelend lid van de Socialistische Harmonie Kunst na Arbeid te Meerhout.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer MOERMANS, René François, Spelend lid van de Koninklijke Harmonie Concordia te Tongeren.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer RUYSSCHAERT, Aimé Camille, Bestuurslid en spelend lid van de Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden te Avelgem.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer SWEEK, Joannes Augustinus, Cornelius, Zanger van het zangkoor Sint-Cecilia te Lille.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer SWINNEN, Josephus Joannes Gustavus, Spelend lid van de Koninklijke Fanfare Sichems Demerzonen te Zichem.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VAN DE PERRE, Prosper Joseph Aloys, Spelend lid van de Katholieke Koninklijke Harmonie Kunst en Vreugd te Beveren.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VANDIJCK, Marcel Ludovicus, Spelend lid van de Koninklijke Fanfare De Kempenzonen te Pulderbos.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VAN REETH, Renaat Frans, Spelend lid van de Socialistische Harmonie Verbroedering te Niel.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VANWESENBEEK, Franciscus (Frans) Josephus Sophia, Spelend lid van de Koninklijke Fanfare Verbroedering te Stabroek.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VERGUCHT, Julien Joseph, Spelend lid van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia te Eine.

Ranginneming : 15 november 1996.

Bij koninklijk besluit van 23 januari 1997 wordt : - de gouden medaille in de Orde van Leopold II verleend aan : - de heer DE BACKER, Achiel Jules Firmin, Bestuurslid van de Koninklijke Fanfare "Volksopbeuring" te Wetteren-Massemen.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer DEJAEGHERE, Adhemar Leo, Spelend lid van de Koninklijke Fanfare "Kunst Veredelt" te Gullegem.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer DEMUNTER, Hendrik, Spelend lid van de Koninklijke Fanfare "Sint-Lambertus" "te Beersel.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer MOONENS, Isidore Joseph, Spelend lid van de Koninklijke Fanfare "Sint-Lambertus" te Beersel.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer MOORTGAT, Frans Jan, Spelend lid van de Socialistische Harmonie "Verbroedering" te Niel.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer PROOST, Joannes Baptista Maria (Marcellus), Zanger van het Zangkoor "Sint-Cecilia" te Lille.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VAN DEN BOSCHE, Joris Judocus Emma, Spelend Lid van de Socialistische Harmonie "Verbroedering" te Niel.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VAN DEN BROECK, César Albert Jozef Jan, Bestuurslid van het Zangkoor "Sint-Cecilia" te Lille.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VAN HOUTVEN, (August) Joannes Augustinus Cornelius, Spelend lid van de Koninklijke Harmonie "Sint-Cecilia" te Nijlen.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VANHOVE, Franciscus Ludovicus Mauritius, Spelend lid van de Koninklijke Fanfare "Sichems Demerzonen" te Zichem.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VERHEYE, André Joseph, Werkend lid van de Toneelkring "Meer Vreugde" te Oostrozebeke.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer YSENBOODT, Georges Frederik Gerard, Bestuurslid van de Katholieke Koninklijke Harmonie "Kunst en Vreugd" te Beveren.

Ranginneming : 15 november 1996. - de Zilveren Medaille in de Orde van Leopold II verleend aan : - de heer AGNEESSENS, Willy Julien, Spelend lid van de Koninklijke Fanfare "Sint-Cecilia" te Pepingen.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer BOCARREN, Frans Joseph Cornelis, Spelend lid en Bestuurslid van de Koninklijke Fanfare "Sint-Cecilia" te Elverdinge.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer BOSTEELS, Constant Louis, Spelend lid van de Koninklijke Harmonie "Sint-Cecilia" te Dendermonde.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer BOTERMAN, Norbert, Spelend lid van de Koninklijke Harmonie "Kunst Na Arbeid" te Zedelgem.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer DE CLERCK, Willy Henri Fernand, Secretaris-schatbewaarder van de Muziekmaatschappij "Vrij en Blij" te Oostkamp.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer DE PAEP, Roger Charles Marcel, Spelend lid van de Koninklijke Harmonie "Sint-Cecilia" te Dendermonde.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer DIELS, (Karel) Carolus Constantinus, Bestuurslid van de Koninklijke Harmonie "Sint-Cecilia" te Nijlen.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer GOETSCHALCKX, Adriaan, Spelend lid van de Brassband "Ste Rosalia" te Meer.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer HUYBRECHTS, Petrus Hendrikus, Schatbewaarder van de Brassband "Ste Rosalia" te Meer.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer LAMBRECHT, Erik Aser, Spelend lid van de Koninklijke Fanfare "Sint-Cecilia" te Wingene.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer LANCRIET, Roger Gaspar, Ondervoorzitter van de Muziekmaatschappij "Vrij en Blij" te Oostkamp.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer LEEUWS, Petrus Victor, Spelend lid van de Socialistische Harmonie "Kunst na Arbeid" te Meerhout.

Ranginneming : 15 november 1996; - de heer LUYTEN, Alfons, Spelend lid van de Socialistische Harmonie "Kunst na Arbeid" te Meerhout.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer LUYTEN, Josephus (Edward), Spelend lid van de Koninklijke Fanfare "Sint-Pieter" te Herenthout.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer MAES, Roger Leon Camille, Spelend lid van de Muziekmaatschappij "Vrij en Blij" te Oostkamp.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer MARIEN, Willy, Spelend lid van de Harmonie "Sint-Martinus" te Halle-Zoersel.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer MEYLEMANS, Frans Henri, Spelend lid van de Koninklijke Fanfare "De Kempenzonen" te Pulderbos.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer MOMMAERT, Oscar Gustaaf Emile, Spelend lid van de Koninklijke Fanfare "Sint-Lambertus" te Beersel.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer MUYLAERT, Willy Robert Marie, Spelend lid van de Koninklijke Harmonie "Sint-Cecilia" te Dendermonde.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer PAUWELS, Pauwel (Paul) Gustaaf Jozef, Werkend lid van de Toneelkring "Meer Vreugde" te Oostrozebeke.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer ROOBAERT, Romain, Spelend lid van de Koninklijke Fanfare "Sint-Lambertus" te Beersel.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer TIMMERMANS, Petrus Joannes, Spelend lid van de Koninklijke Fanfare "Verbroedering" te Stabroek.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VANDEKERKHOVE, Gerard Remi Pascal, Spelend lid van de Toneelkring "Meer Vreugde" te Oostrozebeke.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VANDENBERGHE, Willy Jules Cyrille, Spelend lid van de Koninklijke Fanfare "Sint-Cecilia" te Elverdinge.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VAN DER JEUGHT, Lodewijk Maria, Bestuurslid van de Koninklijke Harmonie "Sint-Cecilia" te Dendermonde.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VAN GIJSEL, François, Spelend lid van de Koninklijke Fanfare "Sint-Cecilia" te Walem.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VERBOVEN, Herman Constant Antoon, Spelend lid van de Brassband "Ste Rosalia" te Meer.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer WELLENS, Joannes Baptista, Spelend lid van de Koninklijke Fanfare "Sint-Pieter" te Herenthout.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer WEYERS, Carolus Alphonsus Marcellus, Zanger van het Zangkoor "Sint-Cecilia" te Lille.

Ranginneming : 15 november 1996.

Bij koninklijk besluit van 3 februari 1997 worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : - Mevr. TRUYEN, Rosa, Adjunct-Directeur bij het OCMW te Gent.

Ranginneming : 15 november 1996. - Mevr. VANDENBERGHEN, Claudine, Geneesheer-specialist bij het OCMW te Gent.

Ranginneming : 15 november 1996.

Bij koninklijk besluit van 3 februari 1997 : - worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : - Mevr. GROSEMANS, Fernanda, Afdelingschef bij het OCMW te Hasselt.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer HOUTHUYS, Joseph, Secretaris bij het OCMW te Vilvoorde.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer SCHEELEN, Michel, Afdelingschef bij het OCMW te Hasselt.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VANDEWIELE, Daniël, Psycholoog Hoofd van Dienst bij het OCMW te Brugge.

Ranginneming : 15 november 1996. - wordt de gouden medaille in de Orde van Leopold II verleend aan : - Mevr. BORGERS, Margaretha, Gegradueerde Verpleegkundige bij het OCMW te Turnhout.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer DE RYCKE, Gustaaf, Verpleeghelper bij het OCMW te Gent.

Ranginneming : 15 november 1996. - Mevr. SLOCK, Cecilia, Verpleegassistente bij het OCMW te Gent.

Ranginneming : 15 november 1996. - Mevr. VERSCHUREN, Maria, Gegradueerde Verpleegkundige bij het OCMW te Turnhout.

Ranginneming : 15 november 1996.

Bij koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016106 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de taakvergoeding toe te kennen aan de voorzitter van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016105 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997021144 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de beheerraad van het Nationaal Orkest van België sluiten : - worden bevorderd tot Officier in de Orde van Leopold II : - de heer KIEKENS, Louis Camiel Gustaaf, Geneesheer.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer MAYER, Georges Pierre Marie José, Geneesheer-Inspecteur RIZIV met pensioen.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VANDENBERGHE, Gaspard Eduard Henri, Geneesheer.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VAN MEERBEECK, Jacques Valentin Paul, Geneesheer-Internist.

Ranginneming : 15 november 1996. - worden benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : - de heer BLATON, Antoine François Jozef, Geneesheer-Gynaecoloog.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer BOSSENS, Armand Jean Frederik, Geneesheer-Internist.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer BOUSIS, Pierre, Geneesheer-Specialist.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer COPPENS, Adriaan Antoon Maria, Geneesheer-Radioloog.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer EUGENE, Marcel Leon Maurice, Geneesheer-Specialist.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer GILLIS, René Alfred Louis, Dokter in de Geneeskunde-Chirurg.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer HEYMANS, Leo Jozef Hendrik Maria, Huisarts met pensioen.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer JASPERS, Jozef, Huisarts-Tropenarts met pensioen.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer ROELENS, Michel André Joseph, Oogarts.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VERHAERT, Constant Marie Renatus, Geneesheer-Specialist.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VERHOEVEN, Luc Eduard Corneel, Arbeidsgeneesheer.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer VOCHTEN, Ludovicus Eugenius Albert, Geneesheer.

Ranginneming; 15 november 1996.

Bij koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016106 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de taakvergoeding toe te kennen aan de voorzitter van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016105 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997021144 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de beheerraad van het Nationaal Orkest van België sluiten : - worden bevorderd tot Grootofficier in de Orde van Leopold : - de heer GYBELS, Jan Michel, Dokter in de Genees-, Heel - en Verloskunde.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer LEMLI, Jozef Albert Julia Melchior, Apotheker.

Ranginneming : 15 november 1996. - worden benoemd tot Cormnandeur in de Orde van Leopold : - de heer BILLIAU, Alfons Jozef Denis Alida, Dokter in de Genees-, Heel- en Verloskunde.

Ranginneming : 15 november l996. - de heer EYSKENS, Erik Johannes Maria, Dokter in de Genees-, Heel- en Verloskunde.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer MERLEVEDE, Wilfried Jozef Ernest, Dokter in de Genees-, Heel- en Verloskunde.

Ranginneming : 15 november 1996. - worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold : - Mevr. HUYBRECHTS, Juliana Lambertina Louisa Cornelia, Dokter in de Genees-, Heel- en Verloskunde.

Ranginneming : 15 november 1996. - de heer JOLIE, Paul Clement Jules Jozef, Dokter in de Geneeskunde, Specialist Fysische Geneeskunde Reumatologie.

Ranginneming : 15 november 1996.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^