Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 april 2002

Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 15 januari 2002 werden met ingang van 1 september 2001 in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur : - Mevr. Lindsey Verbanck, gebor - de heer

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002011059
pub.
03/04/2002
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 15 januari 2002 werden met ingang van 1 september 2001 in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur : - Mevr. Lindsey Verbanck, geboren op 24 juli 1976; - de heer Patrick Coppe, geboren op 2 juli 1966; - de heer Sven Baeyens, geboren op 8 april 1974; tot de graad van industrieel ingenieur : - de heer Frans Umans, geboren op 24 november 1949.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^