Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 maart 2005

Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk belsuit van 4 oktober 2004 werd met ingang van deze datum benoemd : Orde van Leopold II Commandeur De heer André Dherte, Aat. Bij koninklijke besluiten van 20 oktober 200 Leopoldsorde Ridde

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011084
pub.
09/03/2005
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk belsuit van 4 oktober 2004 werd met ingang van deze datum benoemd : Orde van Leopold II Commandeur De heer André Dherte, Aat.

Bij koninklijke besluiten van 20 oktober 2004 werden met ingang van deze datum benoemd : Leopoldsorde Ridder De heer Marcel Schellekens, Kapellen;

De heer Herman Vervoort, Brasschaat.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Officier De heer François Floré, Meer (Hoogstraten).

Bij koninklijke besluiten van 10 november 2004 werden met ingang van deze datum bevorderd : Orde van Leopold II Grootofficier De heer Paul Buysse, baron, Knokke-Heist.

Commandeur De heer Alfons De Vadder, Bonheiden.

Bij koninklijk besluit van 17 november 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/11/2004 pub. 08/12/2004 numac 2004022952 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Waals Agentschap voor Telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 17/11/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004002148 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2003 sluiten werd met ingang van deze datum benoemd : Orde van Leopold II Officier De heer Gustaaf De Gendt, Baasrode (Dendermonde).

Bij koninklijke besluiten van 6 december 2004 werden met ingang van deze datum benoemd : Leopoldsorde Officier De heer Frans Delmote, Wortegem-Petegem.

Ridder De heer Frank Delmote, Wortegem-Petegem.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Officier De heer Philippe Kodeck, Eghezée.

Bij koninklijk besluit van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 21/01/2005 numac 2005022037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2000 houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004014284 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthave type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004014305 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthave type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004014293 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 176, § 5, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 16/02/2005 numac 2005200291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van niveau 2+ bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004014306 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van de omzetting van de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004014283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van de omzetting van de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht sluiten werd met ingang van deze datum bevorderd : Leopoldsorde Grootofficier De heer Albert Frère, baron, Gerpinnes.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijk besluit van 9 januari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 17/02/2005 numac 2004203702 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 26/01/2005 numac 2005011010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een maandelijkse statistiek van het goederenverkeer tussen België en de andere lid-Staten van de Europese Unie wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 18/02/2005 numac 2004203762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 13/01/2005 numac 2005002002 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot het bepalen van de nadere regels voor de toekenning van de verwarmingstoelage in het kader van het Sociaal Stookoliefonds type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 18/02/2005 numac 2004203658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 18/02/2005 numac 2004203754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen, in uitvoerin type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 18/02/2005 numac 2004203756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering, in uit sluiten werd met ingang van deze datum bevorderd : Kroonorde Officier De heer Jan Bouckaert, Rumbeke (Roeselare);

De heer Michiel Bouckaert, Rumbeke (Roeselare).B bij koninklijk besluit van 26 januari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005007046 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1975 tot vaststelling van het statuut van de ontvluchten van de Oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. 26/01/2005 pub. 18/02/2005 numac 2005011042 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de economische beroepen sluiten werd met ingang van deze datum benoemd.

Leopoldsorde Officier De heer Jean-Pierre Hansen, Kraainem;

De heer Emmanuel van Innis, Brussel.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^