Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 december 2007

Grondwettelijk Hof. - Benoeming van een rechter Bij koninklijk besluit van 13 december 2007, dat in werking treedt op dezelfde dag, wordt Mevr. Trees Merckx-Van Goey, lid van het Vlaams Parlement en gewezen lid van de Kamer van volksvertegenwoo Mevr. Tr

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2007203613
pub.
28/12/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Grondwettelijk Hof. - Benoeming van een rechter Bij koninklijk besluit van 13 december 2007, dat in werking treedt op dezelfde dag, wordt Mevr. Trees Merckx-Van Goey, lid van het Vlaams Parlement en gewezen lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, benoemd tot Rechter bij het Grondwettelijk Hof voor de Nederlandse taalgroep, op grond van artikel 34, § 1, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.

Mevr. Trees Merckx-Van Goey, rechter van het Grondwettelijk Hof, heeft op 17 december 2007, in de handen van de Koning, de door de wet voorgeschreven eed afgelegd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^