Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 december 2015

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Beheerscomité. - Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 23 november 2015, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking wordt de heer Paul Soete benoemd tot voorzitter van het beheerscom

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015205720
pub.
10/12/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015205720

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Beheerscomité. - Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 23 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205857 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, en type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2015 type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de evaluatie, de stage en de bevordering door overgang naar het hogere niveau in het federaal openbaar ambt sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking wordt de heer Paul Soete benoemd tot voorzitter van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, voor een periode van zes jaar, ter vervanging van de heer Josly Piette.


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^