Bericht
gepubliceerd op 07 januari 2004
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 5,

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003003563
pub.
07/01/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 5, § 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zijn goedkeuring heeft gegeven aan de wijzigingen van de Marktregels van Euronext Brussels en dat deze wijzigingen op 15 december 2003 in werking treden.

Deze nieuwe regels zijn beschikbaar op de website van Euronext Brussels : http://www.euronext.com

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^