Bericht
gepubliceerd op 13 juli 2005
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 5,

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005003596
pub.
13/07/2005
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 5, § 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zijn goedkeuring heeft gegeven aan de wijzigingen van de Marktregels van Euronext Brussels en dat deze wijzigingen in werking treden op 1 juli 2005.

Deze nieuwe Regels zijn beschikbaar op de website van Euronext Brussels : http://www.euronext.com.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^