Bericht
gepubliceerd op 11 oktober 2018

Officieel bericht Het spilindexcijfer 105,10 wordt in de maand augustus 2018 bereikt. Rekening houdend met de wet van 2 augustus 1971, waarbij de sociale uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppel(...) A. Ziekte- en inval

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018205141
pub.
11/10/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205141

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Officieel bericht Het spilindexcijfer 105,10 (basis 2013 = 100) wordt in de maand augustus 2018 bereikt. Rekening houdend met de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommi sluiten, waarbij de sociale uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, en met andere wettelijke en reglementaire bepalingen worden met ingang van 1 september 2018 de sociale uitkeringen op de volgende bedragen vastgesteld : A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers 1. Maximum daguitkering voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid : a) Begin arbeidsongeschiktheid vanaf 1 april 2015 tot en met 31 december 2017 .. . . . 84,84 EUR b) Begin arbeidsongeschiktheid vanaf 1 januari 2018 .. . . . 85,52 EUR 2. Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid : a) Arbeidsongeschiktheid aanvangend voor 1 oktober 1974 : - met gezinslast .. . . . 56,37 EUR - zonder gezinslast . . . . . 37,73 EUR b) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 oktober 1974 tot en met 31 december 2002 : - met gezinslast .. . . . 89,25 EUR - alleenstaande . . . . . 75,52 EUR - samenwonende . . . . . 54,92 EUR c) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2003 tot en met 31 december 2004 : .Invalide voor 1 januari 2005 - met gezinslast . . . . . 87,50 EUR - alleenstaande . . . . . 74,04 EUR - samenwonende . . . . . 53,85 EUR . Invalide vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006 - met gezinslast . . . . . 89,25 EUR - alleenstaande . . . . . 75,52 EUR - samenwonende . . . . . 54,92 EUR d) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006 : .Invalide voor 1 januari 2007 - met gezinslast . . . . . 89,25 EUR - alleenstaande . . . . . 75,52 EUR - samenwonende . . . . . 54,92 EUR . Invalide vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008 - met gezinslast . . . . . 90,14 EUR - alleenstaande . . . . . 76,27 EUR - samenwonende . . . . . 55,47 EUR e) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 .Invalide voor 1 januari 2009 - met gezinslast . . . . . 90,14 EUR - alleenstaande . . . . . 76,27 EUR - samenwonende . . . . . 55,47 EUR . Invalide vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010(1) - met gezinslast . . . . . 90,86 EUR - alleenstaande . . . . . 76,88 EUR - samenwonende . . . . . 55,92 EUR f) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 .Invalide voor 1 januari 2009(2) - met gezinslast . . . . . 89,43 EUR - alleenstaande . . . . . 75,67 EUR - samenwonende . . . . . 55,03 EUR . Invalide vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 - met gezinslast . . . . . 90,14 EUR - alleenstaande . . . . . 76,27 EUR - samenwonende . . . . . 55,47 EUR g) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 : .Invalide voor 1 januari 2011 - met gezinslast . . . . . 90,14 EUR - alleenstaande . . . . . 76,27 EUR - samenwonende . . . . . 55,47 EUR . Invalide vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012 - met gezinslast . . . . . 90,77 EUR - alleenstaande . . . . . 76,81 EUR - samenwonende . . . . . 55,86 EUR h) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 .Invalide voor 1 april 2013 - met gezinslast . . . . . 90,77 EUR - alleenstaande . . . . . 76,81 EUR - samenwonende . . . . . 55,86 EUR . Invalide vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013(1) - met gezinslast . . . . . 92,59 EUR - alleenstaande . . . . . 78,34 EUR - samenwonende . . . . . 56,98 EUR i) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 .Invalide voor 1 april 2013 - met gezinslast . . . . . 90,77 EUR - alleenstaande . . . . . 76,81 EUR - samenwonende . . . . . 55,86 EUR . Invalide vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2014 - met gezinslast . . . . . 92,59 EUR - alleenstaande . . . . . 78,34 EUR - samenwonende . . . . . 56,98 EUR j) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2013 .Invalide voor 1 april 2013 (2) - met gezinslast . . . . . 88,99 EUR - alleenstaande . . . . . 75,30 EUR - samenwonende . . . . . 54,77 EUR . Invalide vanaf 1 april 2013 tot en met 31 maart 2015 - met gezinslast . . . . . 90,77 EUR - alleenstaande . . . . . 76,81 EUR - samenwonende . . . . . 55,86 EUR . Invalide vanaf 1 april 2015 tot en met 31 december 2017 - met gezinslast . . . . . 91,91 EUR - alleenstaande . . . . . 77,77 EUR - samenwonende . . . . . 56,56 EUR . Invalide vanaf 1 januari 2018 - met gezinslast . . . . . 92,64 EUR - alleenstaande . . . . . 78,39 EUR - samenwonende . . . . . 57,01 EUR 3. Minimum dagbedrag van de uitkering (vanaf de 1ste dag van de 7de maand van de arbeidsongeschiktheid) : .Regelmatige werknemer : - met gezinslast . . . . . 59,85 EUR - alleenstaande . . . . . 47,89 EUR - samenwonende . . . . . 40,78 EUR . Niet regelmatige werknemer : - met gezinslast . . . . . 48,26 EUR - zonder gezinslast . . . . . 35,02 EUR 4. Maximum daguitkering voor moederschap, geboorteverlof, adoptie en werkverwijdering : a) Begin moederschap, geboorteverlof, adoptie en werkverwijdering .Vanaf 1 april 2015 tot en met 31 december 2017 - Geboorte en adoptie 82 % . . . . . 115,95 EUR - Moederschap . 79,50 % . . . . . 112,41 EUR . 75 % . . . . . 106,05 EUR - Werkverwijdering . 60 % . . . . . 84,84 EUR . 78,237 % . . . . . 110,62 EUR . Vanaf 1 januari 2018 - Geboorte en adoptie 82 % . . . . . 116,87 EUR - Moederschap . 79,50 % . . . . . 113,31 EUR . 75 % . . . . . 106,90 EUR - Werkverwijdering . 60 % . . . . . 85,52 EUR . 78,237 % . . . . . 111,51 EUR 5. Forfaitaire tegemoetkoming hulp van derden .. . . . . . . . . 22,28 EUR 6. Inhaalpremie (uitbetaald in mei) - 1 jaar ongeschiktheid op 31 december van het jaar N-1 .. . . . 326,93 EUR - minstens 2 jaar ongeschiktheid op 31 december van het jaar N-1 . met gezinslast . . . . . 611,16 EUR . zonder gezinslast . . . . . 550,82 EUR II. Regeling voor zelfstandigen (forfaitaire dagbedragen) 1. Primaire ongeschiktheid : - met gezinslast .. . . . 59,85 EUR - alleenstaande . . . . . 47,89 EUR - samenwonende . . . . . 36,47 EUR 2. Invaliditeit : a) Zonder stopzetting van het bedrijf : - met gezinslast .. . . . 59,85 EUR - alleenstaande . . . . . 47,89 EUR - samenwonende . . . . . 36,47 EUR b) Met stopzetting van het bedrijf : - met gezinslast .. . . . 59,85 EUR - alleenstaande . . . . . 47,89 EUR - samenwonende . . . . . 40,78 EUR 3. Moederschapuitkering en adoptie : - wekelijkse uitkering voltijds .. . . . 484,90 EUR - wekelijkse uitkering voltijds . . . . . 242,45 EUR 4. Forfaitaire tegemoetkoming hulp van derden .. . . . 22,28 EUR 5. Inhaalpremie (uitbetaald in mei) - 1 jaar ongeschiktheid op 31 december van het jaar N-1 .. . . . 220,82 EUR III. Invaliditeitspensioen voor mijnwerkers (jaarbedragen) 1. Ondergrond : - gezinsbedrag .. . . . 20.082,72 EUR - bedrag alleenstaande . . . . . 15.781,80 EUR 2. Bovengrond : - gezinsbedrag .. . . . 17.190,00 EUR - bedrag alleenstaande . . . . . 13.756,08 EUR IV. Stelsel der zeelieden 1. Maximum daguitkering voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid : categorie I .. . . . 14,92 EUR categorie II . . . . . 17,71 EUR categorie III . . . . . 20,50 EUR categorie IV . . . . . 23,29 EUR categorie V . . . . . 26,08 EUR categorie VI . . . . . 28,87 EUR categorie VII . . . . . 31,66 EUR categorie VIII . . . . . 34,44 EUR categorie IX . . . . . 37,23 EUR categorie X . . . . . 40,02 EUR categorie XI . . . . . 42,81 EUR categorie XII . . . . . 45,60 EUR categorie XIII . . . . . 48,39 EUR categorie XIV . . . . . 51,18 EUR categorie XV . . . . . 53,97 EUR categorie XVI . . . . . 56,76 EUR categorie XVII . . . . . 59,55 EUR categorie XVIII . . . . . 62,33 EUR categorie XIX . . . . . 65,12 EUR categorie XX . . . . . 67,91 EUR categorie XXI . . . . . 70,70 EUR categorie XXII . . . . . 73,49 EUR categorie XXIII . . . . . 76,28 EUR categorie XXIVg (aanvang ziekte 01/04/2015) . . . . . 84,84 EUR categorie XXIVh (aanvang ziekte 01/04/2015) . . . . . 85,52 EUR 2. Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid : a) Invaliditeit : .Gewoon bedrag categorie I . . . . . 16,16 EUR categorie II . . . . . 19,19 EUR categorie III . . . . . 22,21 EUR categorie IV . . . . . 25,23 EUR categorie V . . . . . 28,25 EUR categorie VI . . . . . 31,27 EUR categorie VII . . . . . 34,29 EUR categorie VIII . . . . . 37,31 EUR categorie IX . . . . . 40,34 EUR categorie X . . . . . 43,36 EUR categorie XI . . . . . 46,38 EUR categorie XII . . . . . 49,40 EUR categorie XIII . . . . . 52,42 EUR categorie XIV . . . . . 55,44 EUR categorie XV . . . . . 58,46 EUR categorie XVI . . . . . 61,49 EUR categorie XVII . . . . . 64,51 EUR categorie XVIII . . . . . 67,53 EUR categorie XIX . . . . . 70,55 EUR categorie XX . . . . . 73,57 EUR categorie XXI . . . . . 76,59 EUR categorie XXII . . . . . 79,61 EUR categorie XXIII . . . . . 82,64 EUR . Bedrag tijdens de opneming in een verpleeginrichting en zonder gezinslast categorie I . . . . . 10,82 EUR categorie II . . . . . 12,84 EUR categorie III . . . . . 14,86 EUR categorie IV . . . . . 16,88 EUR categorie V . . . . . 18,91 EUR categorie VI . . . . . 20,93 EUR categorie VII . . . . . 22,95 EUR categorie VIII . . . . . 24,97 EUR categorie IX . . . . . 26,99 EUR categorie X . . . . . 29,02 EUR categorie XI . . . . . 31,04 EUR categorie XII . . . . . 33,06 EUR categorie XIII . . . . . 35,08 EUR categorie XIV . . . . . 37,10 EUR categorie XV . . . . . 39,13 EUR categorie XVI . . . . . 41,15 EUR categorie XVII . . . . . 43,17 EUR categorie XVIII . . . . . 45,19 EUR categorie XIX . . . . . 47,21 EUR categorie XX . . . . . 49,24 EUR categorie XXI . . . . . 51,26 EUR categorie XXII . . . . . 53,28 EUR categorie XXIII . . . . . 55,30 EUR . Aanvang invaliditeit voor 01/04/2004 : - gewoon bedrag . . . . . 78,56 EUR - bedrag tijdens de opneming in een verpleeginrichting en zonder gezinslast . . . . . 52,37 EUR . Aanvang invaliditeit vanaf 01/04/2004 : - gewoon bedrag . . . . . 85,10 EUR - bedrag tijdens de opneming in een verpleeginrichting en zonder gezinslast . . . . . 56,95 EUR . Aanvang invaliditeit vanaf 01/01/2005 : - gewoon bedrag . . . . . 86,81 EUR - bedrag tijdens de opneming in een verpleeginrichting en zonder gezinslast . . . . . 58,09 EUR . Aanvang invaliditeit vanaf 01/01/2007 : - gewoon bedrag . . . . . 87,67 EUR - bedrag tijdens de opneming in een verpleeginrichting en zonder gezinslast . . . . . 58,67 EUR . Aanvang invaliditeit vanaf 01/01/2009 : - gewoon bedrag . . . . . 88,37 EUR - bedrag tijdens de opneming in een verpleeginrichting en zonder gezinslast . . . . . 59,14 EUR . Aanvang invaliditeit vanaf 01/01/2011 : - gewoon bedrag . . . . . 88,99 EUR - bedrag tijdens de opneming in een verpleeginrichting en zonder gezinslast . . . . . 59,56 EUR . Aanvang invaliditeit vanaf 01/04/2013 : - gewoon bedrag . . . . . 90,77 EUR - bedrag tijdens de opneming in een verpleeginrichting en zonder gezinslast . . . . . 60,75 EUR . Aanvang invaliditeit vanaf 01/04/2015 : - gewoon bedrag . . . . . 91,91 EUR - bedrag tijdens de opneming in een verpleeginrichting en zonder gezinslast . . . . . 61,51 EUR . Aanvang invaliditeit vanaf 01/01/2018 : - gewoon bedrag . . . . . 92,64 EUR - bedrag tijdens de opneming in een verpleeginrichting en zonder gezinslast . . . . . 62,00 EUR 3. Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering toe te kennen aan de gerechtigden die de hoedanigheid hebben van regelmatige werknemer : a) met gezinslast .. . . . 59,85 EUR b) zonder gezinslast .. . . . 47,89 EUR 4. Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering voor gerechtigden die niet de hoedanigheid hebben van regelmatige werknemer : a) met gezinslast .. . . . 48,26 EUR b) zonder gezinslast .. . . . 35,02 EUR (1) Deze rubriek betreft gerechtigden wiens periode van primaire ongeschiktheid geschorst werd omwille van een periode van moederschap.(2) Deze rubriek betreft de buitenlandse verzekerde gerechtigden die erkend zijn in de invaliditeit alvorens de ongeschiktheid van 1 jaar bereikt te hebben. B. Pensioenen I. Regeling voor werknemers 1. De pensioenen toegekend uit hoofde van een activiteit als werknemer (arbeider, bediende, zeevarende of mijnwerker) worden vanaf 01.09.2018 verhoogd tot een bedrag gelijk aan het vorige maandbedrag vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,02. 2. Gewaarborgd minimumpensioen voor een loopbaan gelijk aan ten minste 2/3 van een volledige loopbaan als werknemer (hierna vermelde bedragen berekend naar rata van de loopbaan) (jaarbedragen) : a) Rustpensioen : - gezinsbedrag .. . . . 18.414,76 EUR - bedrag alleenstaande . . . . . 14.736,45 EUR b) Overlevingspensioen .. . . . 14.539,52 EUR 3. Gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige werknemersloopbaan (jaarbedragen) : a) Rustpensioen : - gezinsbedrag .. . . . 18.672,56 EUR - bedrag alleenstaande . . . . . 14.942,75 EUR b) Overlevingspensioen .. . . . 14.743,07 EUR II. Gewaarborgd inkomen voor bejaarden (jaarbedragen) 1. Gezinsbedrag a) Gewoon maximumbedrag .. . . . 12.766,79 EUR b) Maximumbedrag wanneer de aanvrager of zijn echtgenoot het genot heeft bekomen van de verhoging voorbehouden aan de mindervalide die een invaliditeit van minstens 65 pct.bewezen 15.093,11 EUR c) Maximumbedrag wanneer de aanvrager en zijn echtgenoot het genot hebben bekomen van de verhoging voorbehouden aan de mindervalide die een invaliditeit van minstens 65 pct.bewezen . . . . . 17.419,43 EUR 2. Bedrag alleenstaande : a) Gewoon maximumbedrag .. . . . 9.575,94 EUR b) Maximum bedrag wanneer de aanvrager het genot heeft bekomen van de verhoging voorbehouden aan de mindervalide die een invaliditeit van minstens 65 pct.bewezen . . . . . 11.901,58 EUR III. Inkomensgarantie voor ouderen (jaarbedragen) a) Basisbedrag (samenwonende) .. . . . 8.946,89 EUR b) Basisbedrag x 1,5 (alleenstaande) .. . . . 13.420,34 EUR IV. Regeling voor zelfstandigen (forfaitaire jaarbedragen) 1. Gezin : a) Minimumpensioen (volledige loopbaan) .. . . . 18.672,57 EUR b) Minimumpensioen (onvolledige loopbaan) .. . . . 18.542,39 EUR 2. Overlevende echtgenoot : a) Minimumpensioen (volledige loopbaan) .. . . . 14.743,07 EUR b) Minimumpensioen (onvolledige loopbaan) .. . . . 14.640,28 EUR c) Minimumovergangsuitkering .. . . . 14.640,28 EUR 3. Alleenstaande : a) Minimumpensioen (volledige loopbaan) .. . . . 14.942,76 EUR b) Minimumpensioen (onvolledige loopbaan) .. . . . 14.838,59 EUR C. Arbeidsongevallen Het jaarbedrag van de aanvullende bijslag die door het Fonds voor arbeidsongevallen wordt toegekend, is gelijk aan het verschil tussen : 1° de hierna aangegeven geherwaardeerde bedragen die gekoppeld zijn aan het indexcijfer der consumptieprijzen, en 2° het bedrag van de rente vóór iedere uitkering in kapitaal, of van de jaarlijkse vergoeding die in toepassing van de arbeidsongevallenwet wordt uitbetaald. De bedragen gevolgd door een * houden rekening met de welvaartsaanpassingen. 1. De getroffenen (bedrag per pct.blijvende ongeschiktheid) : a) met een blijvende ongeschiktheid van minder dan 10 pct. . . . . . 82,60 EUR . . . . . 94,60 EUR* b) met een blijvende ongeschiktheid tussen 10 en 35 pct .. . . . . . . . . 120,31 EUR . . . . . 137,79 EUR* c) met een blijvende ongeschiktheid tussen 36 en 65 pct .. . . . . . . . . 160,29 EUR . . . . . 183,58 EUR* d) met een blijvende ongeschiktheid van 66 pct.of meer, of wanneer de getroffene een vergoeding voor hulp van derden ontvangt, berekend op een hoger bedrag dan 100 pct. zonder 150 pct. te overschrijden . . . . . 203,44 EUR . . . . . 233,01 EUR* e) wanneer het ongeval vóór 15 oktober 1951 is gebeurd en de hulp van derden als noodzakelijk werd erkend bij overeenkomst tussen de partijen of bij vonnis of wanneer de bijkomende vergoeding voor de hulp van derden berekend wordt op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon .. . . . 101,78 EUR . . . . . 116,57 EUR* 2. De andere rechthebbenden : a) de overlevende echtgenoot .. . . . 4.481,82 EUR . . . . . 5.133,06 EUR* b) met een rente van 20 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 2.987,88 EUR . . . . . 3.422,04 EUR* c) met een rente van 15 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 2.240,85 EUR . . . . . 2.566,46 EUR* d) met een rente van 10 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 1.493,94 EUR . . . . . 1.711,02 EUR* D. Beroepsziekten Jaarbedrag voor de berekening van de aanvullende toeslagen die toegekend worden aan de gerechtigden op een vergoeding in uitvoering van de wetten betreffende de schadeloosstelling inzake beroepsziekten.

De hier beneden vermelde bedragen houden rekening met de aanpassingen aan de welvaartsstijging (*14,53 %). 1. De getroffenen (bedrag per pct.blijvende ongeschiktheid) : a) met een blijvende ongeschiktheid van minder dan 10 pct .. . . . . . . . . 94,5989 EUR b) met een blijvende ongeschiktheid tussen 10 en 35 pct .. . . . . . . . . 137,7881 EUR c) met een blijvende ongeschiktheid tussen 36 en 65 pct .. . . . . . . . . 183,5760 EUR d) met een blijvende ongeschiktheid van 66 pct.of meer, of wanneer de getroffene een vergoeding voor hulp van derden ontvangt, berekend op een hoger bedrag dan 100 pct. zonder 150 pct. te overschrijden . . . . . 233,0058 EUR 2. De andere rechthebbenden : a) de overlevende echtgenoot .. . . . 5.133,0570 EUR b) met een rente van 20 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 3.422,0380 EUR c) met een rente van 15 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 2.566,4578 EUR d) met een rente van 10 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 1.711,0190 EUR E. Asbest fonds (forfaitaire bedragen) a) Maandelijkse rente aan de slachtoffers van : .Mesothelioom . . . . . 1.828,50 EUR . Asbestose en diffuse bilaterale pleurale verdikkingen : per % lichamelijke ongeschiktheid . . . . . 18,29 EUR b) Kapitaal voor de rechthebbende van een slachtoffer overleden aan de gevolgen van : .Mesothelioom - echtgeno(o)t(e) . . . . . 36.570,00 EUR - ex-echtgeno(o)t(e) (uit de echt of van tafel en bed gescheiden en die een onderhoudsgeld genoot) . . . . . 18.285,00 EUR - kinderen zolang ze recht hebben op kinderbijslag en in elk geval tot de leeftijd van 18 jaar . . . . . 30.475,00 EUR . Asbestose en diffuse bilaterale pleurale verdikkingen: - echtgeno(o)t(e) . . . . . 18.285,00 EUR - ex-echtgeno(o)te (uit de echt of van tafel en bed gescheiden en die een onderhoudsgeld genoot) . . . . . 9.142,50 EUR - kinderen zolang ze recht hebben op kinderbijslag en in elk geval tot de leeftijd van 18 jaar . . . . . 15.237,50 EUR F. Uikering overbruggingsrecht voor zelfstandigen (bedragen per maand) - gerechtigde zonder gezinslast . . . . . 1.245,23 EUR - gerechtigde met gezinslast . . . . . 1.556,05 EUR G. Uitkering mantelzorg voor zelfstandigen (bedragen per maand) - volledig onderbreking . . . . . 1.245,23 EUR - gedeeltelijke onderbreking . . . . . 622,62 EUR H. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap (jaarbedragen) I. De wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten De wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap trad in werking op 1 juli 1987. Deze wet verleent twee types tegemoetkomingen : de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming. Met ingang van 1 november 1989 werd een derde tegemoetkoming ingesteld, uitsluitend ten gunste van de personen met een handicap van minstens 65 jaar : de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

De maximale tegemoetkomingen bedragen : 1. Inkomensvervangende tegemoetkoming : a) categorie A .. . . . 7.286,51 EUR b) categorie B .. . . . 10.929,78 EUR c) categorie C .. . . . 15.062,61 EUR 2. Integratietegemoetkoming : a) categorie I .. . . . 1.271,84 EUR b) categorie II .. . . . 4.206,76 EUR c) categorie III .. . . . 6.690,30 EUR d) categorie IV .. . . . 9.722,78 EUR e) categorie V .. . . . 11.022,78 EUR 3. Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden : a) categorie I .. . . . 1.041,72 EUR b) categorie II .. . . . 3.976,48 EUR c) categorie III .. . . . 4.834,76 EUR d) categorie IV .. . . . ... 5.692,79 EUR e) categorie V .. . . . 6.992,79 EUR II. De wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten De wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten blijft evenwel van toepassing voor de personen met een handicap aan wie een tegemoetkoming was verleend die inging voor 1 januari 1975 (tenzij de toepassing van de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten voordeliger is - principe van de verworven rechten).

De maximale tegemoetkomingen bedragen : 1. Gewone tegemoetkoming 30 pct .. . . . 1.459,20 EUR 35 pct . . . . . 1.702,40 EUR 40 pct . . . . . 1.945,60 EUR 45 pct . . . . . 2.188,80 EUR 50 pct . . . . . 2.432,00 EUR 55 pct . . . . . 2.675,20 EUR 60 pct . . . . . 3.191,40 EUR 65 pct . . . . . 3.659,50 EUR 70 pct . . . . . 4.613,70 EUR 75 pct . . . . . 4.943,25 EUR 80 pct . . . . . 5.915,20 EUR 85 pct . . . . . 6.329,10 EUR 90 pct . . . . . 6.701,40 EUR 95 pct . . . . . 7.776,70 EUR 100 pct . . . . . 9.250,00 EUR Bedragen voor de gehuwde mannen met een ongeschiktheid van ten minste 80 pct. en die niet feitelijk noch van tafel en bed gescheiden zijn : 80 pct . . . . . 6.102,40 EUR 85 pct . . . . . 6.483,80 EUR 90 pct . . . . . 7.029,00 EUR 95 pct . . . . . 8.257,40 EUR 100 pct . . . . . 9.405,00 EUR 2. Bijzondere tegemoetkoming : a) 100 pct .. . . . 3.991,13 EUR b) verhoging .. . . . 3.510,16 EUR c) met verhoging .. . . . 7.501,29 EUR 3. Tegemoetkoming voor hulp van derde : a) categorie I .. . . . 1.716,03 EUR b) categorie II .. . . . 2.574,31 EUR c) categorie III .. . . . 3.432,34 EUR 4. Tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen dat inging voor 1 november 1989 (tenzij de toepassing van de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten voordeliger is) .. . . . 2.260,36 EUR I. Leefloon (jaarbedragen) a) samenwonende .. . . . 7.284,12 EUR b) alleenstaande .. . . . 10.926,19 EUR c) samenwonende met een gezin ten laste .. . . . 15.057,85 EUR J. Gezinsbijslag Waals Gewest - BrusselsHoofdstedelijk Gewest - Duitstalige gemeenschap I. Algemene regeling 1. Kraamgeld : .1e geboorte . . . . . 1.297,92 EUR . 2e geboorte en volgende . . . . . 976,53 EUR . elk kind uit een meerlingenzwangerschap . . . . . 1.297,92 EUR 2. Adoptiepremie (per geadopteerd kind) .. . . . 1.297,92 EUR 3. Kinderbijslag (bedragen per maand) : a) Gewone kinderbijslag : .1e kind . . . . . 95,80 EUR . 2e kind . . . . . 177,27 EUR . 3e kind en elk volgende . . . . . 264,67 EUR b) Kinderbijslag voor wezen (per weeskind) .. . . . 368,03 EUR c) Forfaitaire bijslag voor kinderen geplaatst bij een particulier (per kind) .. . . . 64,28 EUR 4. Toeslagen a) Bijkomende bijslag voor eenoudergezinnen met de gewone schaal : .1e kind . . . . . 48,77 EUR . 2e kind . . . . . 30,23 EUR . 3e kind en elk volgende . . . . . 24,38 EUR b) Bijkomende bijslag voor de kinderen van werklozen (vanaf de zevende maand ) en gepensioneerden : .1e kind . . . . . 48,77 EUR . 2e kind . . . . . 30,23 EUR . 3e kind en elk volgende : - eenoudergezin . . . . . 24,38 EUR - ander gezin . . . . . 5,31 EUR c) Bijkomende bijslag voor kinderen van invalide werknemers : .1e kind . . . . . 104,93 EUR . 2e kind . . . . . 30,23 EUR . 3e kind en elk volgende - eenoudergezin . . . . . 24,38 EUR - ander gezin . . . . . 5,31 EUR d) Bijkomende bijslag voor het kind van minder dan 21 jaar dat geboren is uiterlijk op 31 december 1992 en getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 pct : .van 0 t.e.m. 3 punten zelfredzaamheid . . . . . 431,00 EUR . van 4 t.e.m. 6 punten zelfredzaamheid . . . . . 471,78 EUR . van 7 t.e.m. 9 punten zelfredzaamheid . . . . . 504,34 EUR e) Bijkomende bijslag voor het kind van minder dan 21 jaar dat een aandoening heeft die gevolgen heeft voor zichzelf, op het vlak van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of op het vlak van de activiteit en de participatie, of voor zijn familiale omgeving in functie van de medisch-sociale schaal : .minder dan 6 punten (3pijlers) waarvan minstens 4 (1e pijler) . . . . . 84,01 EUR . 6-8 punten (3 pijlers) en minder dan 4 (1e pijler) . . . . . . . . . . 111,89 EUR . 6-8 punten(3 pijlers) en minstens 4 (1e pijler) . . . . . . . . . . 431,00 EUR . 9-11 punten (3 pijlers) en minder dan 4 (1e pijler) . . . . . . . . . . 261,10 EUR . 9-11 punten (3 pijlers) en minstens 4 (1e pijler) . . . . . . . . . . 431,00 EUR . 12-14 punten (3 pijlers) . . . . . 431,00 EUR . 15-17 punten (3 pijlers) . . . . . 490,07 EUR . 18-20 punten (3pijlers) . . . . . 525,08 EUR . + 20 punten (3 pijlers) . . . . . 560,08 EUR f) Leeftijdsbijslagen : .Eerste kind van de gewone schaal (dat geen toeslag voor eenoudergezinnen of een sociale toeslag ontvangt en dat niet door een aandoening getroffen is) : - Kind van 6 t.e.m. 11 jaar . . . . . 16,69 EUR - Kind van 12 t.e.m.17 jaar . . . . . 25,41 EUR - Kind van 18 t.e.m.24 jaar . . . . . 29,29 EUR . Andere kinderen ( inclusief alle kinderen die een sociale toeslag of een toeslag voor eenoudergezinnen ontvangen en /of alle kinderen met een aandoening) - Kind van 6 t.e.m. 11 jaar . . . . . 33,28 EUR - Kind van 12 t.e.m.17 jaar . . . . . 50,86 EUR - Kind van 18 t.e.m.24 jaar . . . . . 64,66 EUR . Gehandicapten die voor 1 juli 1966 geboren zijn - Kind van eerste rang dat geen supplement voor eenoudergezin ontvangt . . . . . 56,12 EUR - Ander rechtgevend kind . . . . . 64,66 EUR g) Jaarlijkse leeftijdsbijslag .Kinderen die geen recht hebben op een bijkomende bijslag voor éénoudergezinnen, een sociale bijslag, een bijkomende bijslag voor kinderen met een aandoening of de verhoogde wezenbijslag - Kind van 0 t.e.m. 5 jaar . . . . . 21,23 EUR - Kind van 6 t.e.m. 11 jaar . . . . . 45,63 EUR - Kind van 12 t.e.m. 17 jaar . . . . . 63,67 EUR - Kind van 18 jaar t.e.m. 24 jaar . . . . . 84,89 EUR . Kinderen die recht hebben op een bijkomende bijslag voor éénoudergezinnen, een sociale bijslag, een bijkomende bijslag voor kinderen met een aandoening of de verhoogde wezenbijslag. - Kind van 0 t.e.m.5 jaar . . . . . 29,29 EUR - Kind van 6 t.e.m. 11 jaar . . . . . 62,17 EUR - Kind van 12 t.e.m. 17 jaar . . . . . 87,04 EUR - Kind van 18 t.e.m. 24 jaar . . . . . 117,17 EUR II. Gewaarborgde gezinsbijslag 1. Kraamgeld : a) 1e geboorte en meerlingen geboorten .. . . . 1.297,92 EUR b) 2e geboorte en volgende .. . . . 976,53 EUR 2. Kinderen die niet voor een volledige maand kinderbijslag genieten in een andere regeling : a) Basisbedrag kinderbijslag (per maand) : - 1e kind .. . . . 95,80 EUR - 2e kind . . . . . 177,27 EUR - 3e kind en elk volgende . . . . . 264,67 EUR b) Bijkomende sociale bijslag : - 1e kind .. . . . 48,77 EUR - 2e kind . . . . . 30,23 EUR - 3e kind en elk volgende : . eenoudergezin . . . . . 24,38 EUR . ander gezin . . . . . 5,31 EUR c) Kinderbijslag voor wezen .per weeskind . . . . . 368,03 EUR d) Leeftijdsbijslagen (per maand) : .Kind van 6 t.e.m. 11 jaar . . . . . 33,28 EUR . Kind van 12 t.e.m. 17 jaar . . . . . 50,86 EUR . Kind van 18 jaar t.e.m.24 jaar . . . . . 64,66 EUR e) Bijzondere bijslag voor geplaatste kinderen .. . . . 64,28 EUR f) Jaarlijkse leeftijdsbijslag : .Kind van 0 t.e.m. 5 jaar . . . . . 29,29 EUR . Kind van 6 t.e.m. 11 jaar . . . . . 62,17 EUR . Kind van 12 jaar t.e.m.18 jaar . . . . . 87,04 EUR . Kind van 18 jaar t.e.m.24 jaar . . . . . 117,17 EUR 3. Kinderen die al voor een volledige maand in een andere regeling kinderbijslag genieten Zie de bedragen van de gewone kinderbijslag onder: I.Algemene regeling Vlaamse Gemeenschap Voor de kinderbijslagbedragen is de spilindex 103,04 (basis 2013 = 100) van toepassing vanaf 01/09/2018. I. Algemene regeling 1. Kraamgeld : .1e geboorte . . . . . 1.272,52 EUR . 2e geboorte en volgende . . . . . 957,42 EUR . elk kind uit een meerlingenzwangerschap . . . . . 1.272,52 EUR 2. Adoptiepremie (per geadopteerd kind) .. . . . 1.272,52 EUR 3. Basiskinderbijslagen (bedragen per maand) : a) Gewone kinderbijslag : .1e kind . . . . . 93,93 EUR . 2e kind . . . . . 173,80 EUR . 3e kind en elk volgende . . . . . 259,49 EUR b) Kinderbijslag voor wezen (per weeskind) .. . . . 360,83 EUR c) Forfaitaire bijslag voor kinderen geplaatst bij een particulier (per kind) .. . . . 63,03 EUR 4. Toeslagen a) Bijkomende bijslag voor eenoudergezinnen met de gewone schaal : .1e kind . . . . . 47,81 EUR . 2e kind . . . . . 29,64 EUR . 3e kind en elk volgende . . . . . 23,90 EUR b) Bijkomende bijslag voor de kinderen van werklozen (vanaf de zevende maand ) en gepensioneerden : .1e kind . . . . . 47,81 EUR . 2e kind . . . . . 29,64 EUR . 3e kind en elk volgende : - eenoudergezin . . . . . 23,90 EUR - ander gezin . . . . . 5,20 EUR c) Bijkomende bijslag voor kinderen van invalide werknemers : .1e kind . . . . . 102,88 EUR . 2e kind . . . . . 29,64 EUR . 3e kind en elk volgende - eenoudergezin . . . . . 23,90 EUR - ander gezin . . . . . 5,20 EUR d) Bijkomende bijslag voor het kind van minder dan 21 jaar dat geboren is uiterlijk op 31 december 1992 en getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 pct : .van 0 t.e.m. 3 punten zelfredzaamheid . . . . . 422,56 EUR . van 4 t.e.m. 6 punten zelfredzaamheid . . . . . 462,55 EUR . van 7 t.e.m. 9 punten zelfredzaamheid . . . . . 494,47 EUR e) Bijkomende bijslag voor het kind van minder dan 21 jaar dat een aandoening heeft die gevolgen heeft voor zichzelf, op het vlak van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of op het vlak van de activiteit en de participatie, of voor zijn familiale omgeving in functie van de medisch-sociale schaal : .minder dan 6 punten (3pijlers) waarvan minstens 4 (1e pijler) . . . . . . . . . . 82,37 EUR . 6-8 punten (3 pijlers) en minder dan 4 (1e pijler) . . . . . . . . . . 109,70 EUR . 6-8 punten(3 pijlers) en minstens 4 (1e pijler) . . . . . . . . . . 422,56 EUR . 9-11 punten (3 pijlers) en minder dan 4 (1e pijler) . . . . . . . . . . 255,99 EUR . 9-11 punten (3 pijlers) en minstens 4 (1e pijler) . . . . . . . . . . 422,56 EUR . 12-14 punten (3 pijlers) . . . . . 422,56 EUR . 15-17 punten (3 pijlers) . . . . . 480,48 EUR . 18-20 punten (3pijlers) . . . . . 514,80 EUR . + 20 punten (3 pijlers) . . . . . 549,12 EUR f) Leeftijdsbijslagen : .Eerste kind van de gewone schaal (dat geen toeslag voor eenoudergezinnen of een sociale toeslag ontvangt en dat niet door een aandoening getroffen is): - Kind van 6 t.e.m. 11 jaar . . . . . 16,36 EUR - Kind van 12 t.e.m.17 jaar . . . . . 24,92 EUR - Kind van 18 t.e.m.24 jaar . . . . . 28,72 EUR . Andere kinderen ( inclusief alle kinderen die een sociale toeslag of een toeslag voor eenoudergezinnen ontvangen en /of alle kinderen met een aandoening) : - Kind van 6 t.e.m. 11 jaar . . . . . 32,63 EUR - Kind van 12 t.e.m. 17 jaar . . . . . 49,86 EUR - Kind van 18 t.e.m. 24 jaar . . . . . 63,40 EUR . Gehandicapten die voor 1 juli 1966 geboren zijn - Kind van eerste rang dat geen supplement voor eenoudergezin ontvangt . . . . . 55,02 EUR - Ander rechtgevend kind . . . . . 63,40 EUR g) Jaarlijkse leeftijdsbijslag Hieronder gaat het om de bedragen aan de vorige index (101,02, basis 2013 = 100) geldig in juli 2017 en nog van toepassing in juli 2018.In 2019 zal de jaarlijkse bijslag vervangen worden door de nieuwe schoolbonus voorzien in het Groeipakket. . Kinderen die geen recht hebben op een bijkomende bijslag voor éénoudergezinnen, een sociale bijslag, een bijkomende bijslag voor kinderen met een aandoening of de verhoogde wezenbijslag : - Kind van 0 t.e.m. 5 jaar . . . . . 20,40 EUR - Kind van 6 t.e.m. 11 jaar . . . . . 43,86 EUR - Kind van 12 t.e.m. 17 jaar . . . . . 61,20 EUR - Kind van 18 jaar t.e.m. 24 jaar . . . . . 81,60 EUR . Kinderen die recht hebben op een bijkomende bijslag voor éénoudergezinnen, een sociale bijslag, een bijkomende bijslag voor kinderen met een aandoening of de verhoogde wezenbijslag : - Kind van 0 t.e.m. 5 jaar . . . . . 28,16 EUR - Kind van 6 t.e.m. 11 jaar . . . . . 59,76 EUR - Kind van 12 t.e.m. 17 jaar . . . . . 83,66 EUR - Kind van 18 t.e.m. 24 jaar . . . . . 112,62 EUR II. Gewaarborgde gezinsbijslag 1. Kraamgeld : a) 1e geboorte en meerlingen geboorten .. . . . 1.272,52 EUR b) 2e geboorte en volgende .. . . . 957,42 EUR 2. Kinderen die niet voor een volledige maand kinderbijslag genieten in een andere regeling : a) Basisbedrag kinderbijslag (per maand) : - 1e kind .. . . . 93,93 EUR - 2e kind . . . . . 173,80 EUR - 3e kind en elk volgende . . . . . 259,49 EUR b) Bijkomende sociale bijslag : - 1e kind .. . . . 47,81 EUR - 2e kind . . . . . 29,64 EUR - 3e kind en elk volgende : . eenoudergezin . . . . . 23,90 EUR . ander gezin . . . . . 5,20 EUR c) Kinderbijslag voor wezen - per weeskind .. . . . 360,83 EUR d) Leeftijdsbijslagen (per maand) : .Kind van 6 t.e.m. 11 jaar . . . . . 32,63 EUR . Kind van 12 t.e.m. 17 jaar . . . . . 49,86 EUR . Kind van 18 jaar t.e.m. 24 jaar . . . . . 63,40 EUR e) Bijzondere bijslag voor geplaatste kinderen .. . . . 63,03 EUR f) Jaarlijkse leeftijdsbijslag : .Kind van 0 t.e.m. 5 jaar . . . . . 28,16 EUR . Kind van 6 t.e.m. 11 jaar . . . . . 59,76 EUR . Kind van 12 jaar t.e.m. 18 jaar . . . . . 83,66 EUR . Kind van 18 jaar t.e.m. 24 jaar . . . . . 112,62 EUR 3. Kinderen die al voor een volledige maand in een andere regeling kinderbijslag genieten Zie de bedragen van de gewone kinderbijslag onder : I Algemene regeling


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^