Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 november 1999
gepubliceerd op 23 maart 2000
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vervanging van de tweede ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2000029089
pub.
23/03/2000
prom.
25/11/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vervanging van de tweede ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;

Gelet op het decreet van 24 juli 1997 betreffende de "Conseil supérieur de l'Audiovisuel" (Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap van België) en de private diensten voor klankradio-omroep, inzonderheid op artikel 3, § 3;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 oktober 1997, gewijzigd bij het besluit van 31 augustus 1998, houdende organisatie van sommige organen van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 oktober 1997 houdende aanstelling van de tweede ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 25 november 1999;

Op de voordracht van de Minister van de Audiovisuele Sector, Besluit :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn ambt van tweede ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector wordt verleend aan de heer Benoît Rutten.

Art. 2.Mevr. Michèle Nahum wordt benoemd tot tweede ondervoorzitster van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 4.De Minister tot wiens bevoegdheid de Audiovisuele Sector behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 november 1999.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van de Audiovisuele Sector, C. DE PERMENTIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^