Besluit Van De Waalse Regering van 21 februari 2019
gepubliceerd op 14 maart 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 maart 2017 betreffende de aanwijzing van de leden die zitting hebben binnen de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling, ingesteld bij het decreet van 3

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019201187
pub.
14/03/2019
prom.
21/02/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019201187

WAALSE OVERHEIDSDIENST


21 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 maart 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/03/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017201864 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de leden die zitting hebben binnen de Overlegkamer ingesteld binnen de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling, ingesteld bij het decreet van 3 april 2009 betreffende de registrati type besluit van de waalse regering prom. 09/03/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017201865 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de leden die zitting hebben binnen de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling, ingesteld bij het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsb sluiten betreffende de aanwijzing van de leden die zitting hebben binnen de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling, ingesteld bij het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus, artikel 14;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 maart 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/03/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017201864 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de leden die zitting hebben binnen de Overlegkamer ingesteld binnen de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling, ingesteld bij het decreet van 3 april 2009 betreffende de registrati type besluit van de waalse regering prom. 09/03/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017201865 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de leden die zitting hebben binnen de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling, ingesteld bij het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsb sluiten betreffende de aanwijzing van de leden die zitting hebben binnen de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling, ingesteld bij het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus;

Gelet op de kandidaatsvoordracht van de Directie Tewerkstelling en Werkvergunningen van het Departement Werk en Beroepsopleiding van het Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek van de Waalse Overheidsdienst;

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, 6°, van het besluit van de Waalse Regering van 9 maart 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/03/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017201864 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de leden die zitting hebben binnen de Overlegkamer ingesteld binnen de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling, ingesteld bij het decreet van 3 april 2009 betreffende de registrati type besluit van de waalse regering prom. 09/03/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017201865 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de leden die zitting hebben binnen de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling, ingesteld bij het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsb sluiten betreffende de aanwijzing van de leden die zitting hebben binnen de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling, ingesteld bij het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus, worden de woorden "Marie-Christine Gilbert" vervangen door de woorden "Geoffrey Lecomte".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 25 januari 2019.

Art. 3.De Minister van Tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 februari 2019.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming.

P.-Y. JEHOLET


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^