Besluit Van De Waalse Regering van 22 februari 2018
gepubliceerd op 07 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het addendum bij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Frasnes-lez-Anvaing

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018201112
pub.
07/03/2018
prom.
22/02/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201112

WAALSE OVERHEIDSDIENST


22 FEBRUARI 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het addendum bij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Frasnes-lez-Anvaing


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 12 januari 1989, 16 januari 1989, 16 juli 1993 en 13 juli 2001;

Gelet op het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014203382 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de plattelandsontwikkeling sluiten betreffende de plattelandsontwikkeling;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Frasnes-Lez-Anvaing van 24 october 2017 waarbij het addendum bij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma is goedgekeurd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016203346 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Frasnes-lez-Anvaing sluiten tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Frasnes-Lez-Anvaing;

Get op de ministeriële omzendbrief 2015/01 van 24 augustus 2015 betreffende het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma;

Overwegende dat de gemeente Frasnes-Lez-Anvaing de kosten van de nodige aankopen en werkzaamheden niet alleen kan dragen;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, Besluit :

Artikel 1.Het addendum bij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma 2016-2026 van de gemeente Frasnes-lez-Anvaing betreffende « de omvorming van de dorpszaal tot een burgerruimte in Herquegies » wordt aangenomen.

Art. 2.De gemeente dient de toelagen overeenkomstig de geldende wettelijke en regelgevende bepalingen aan te vragen.

Art. 3.De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 22 februari 2018.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^