Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 02 juli 2002
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Natuurbehoud Bij besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2002 wordt de heer Philippe Hardy benoemd tot lid van de « Conseil supérieur wallon de la Pêche » , ter vervanging van de heer Jean Schmitz, overleden, wiens mandaa(...)

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027582
pub.
02/07/2002
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Natuurbehoud Bij besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2002 wordt de heer Philippe Hardy benoemd tot lid van de « Conseil supérieur wallon de la Pêche » (Waalse Hoge Visraad), ter vervanging van de heer Jean Schmitz, overleden, wiens mandaat hij zal voltooien.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^