Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 16 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 mei 2011 is op zijn verzoek een einde gesteld aan de benoeming in hoedanigheid van lid van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde, van de heer Delaunoy, C., secretaris-hoofd va Dit bes

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009439
pub.
16/06/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 mei 2011 is op zijn verzoek een einde gesteld aan de benoeming in hoedanigheid van lid van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde, van de heer Delaunoy, C., secretaris-hoofd van dienst bij het federaal parket.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2011.

Bij koninklijke besluiten van 25 mei 2011 zijn benoemd tot : griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, Mevr. Devry, R., griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Oostende.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ; griffier bij de rechtbank van koophandel te Hasselt, de heer Van der Goten, D., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Hasselt.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 1 juni 2011 zijn benoemd tot : griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr.

Vanveldhoven, P., medewerker bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. Mariën, D., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, Mevr. Diels, K., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 7 juni 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/06/2011 pub. 20/06/2011 numac 2011011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken type ministerieel besluit prom. 07/06/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011003229 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten is aan Mevr. Vanluyten, E., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Nijvel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 9 juni 2011 : is aan Mevr. Gaillard, A., assistent bij de griffie van het hof van beroep te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit hof te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan Mevr. Nossent, M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2011; is aan Mevr. Vrancken, L., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Hasselt, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan Mevr. Oualad-Alachen, L., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Etterbeek, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan de heer Besohé, E., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2011 en komt ten einde op 31 juli 2011 's avonds; is aan Mevr. Roba, R., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2011 en komt ten einde op 31 augustus 2011 's avonds; is aan Mevr. Juvyns, M., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan de heer Lecutier, V., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Peruwelz-Leuze-en-Hainaut, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan de heer Michem, M., medewerker bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Ieper met opdracht om zijn ambt te vervullen bij de griffie van het hof van beroep te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit hof te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^