Erratum van 10 maart 1999
gepubliceerd op 11 september 1999
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddeschalen voor sommige graden van het burgerlijk onderwijzend personeel van het Ministerie van Landsverdediging. - Erratum

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1999007161
pub.
11/09/1999
prom.
10/03/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


10 MAART 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddeschalen voor sommige graden van het burgerlijk onderwijzend personeel van het Ministerie van Landsverdediging. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 105 van 1 juni 1999, Ed. 3, blz. 19951, in de Nederlandse tekst, dient men te lezen : - in de derde alinea, tweede en derde lijn, « licentiaat houder » in plaats van « licentiaat niet houder ». - in de vierde alinea, derde lijn « licentiaat niet houder » in plaats van « licentiaat, houder ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^