Erratum van 23 januari 2001
gepubliceerd op 06 april 2001
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. - Errata

bron
ministerie van justitie
numac
2001009308
pub.
06/04/2001
prom.
23/01/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


23 JANUARI 2001. - Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. - Errata


In het Belgisch Staatsblad nr. 32 van 6 februari 2001, eerste uitgave : Op blz. 3002, Franse tekst : « 4° dans l'article 92, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots « suivant les critères d'évaluation fixé par le Roi », moet gelezen worden als volgt : « suivant les critères d'évaluation fixés par le Roi ».

Op blz. 3006, Franse tekst : 48°, b), 4e lijn : « qu'elles envisages », moet gelezen worden als volgt : « qu'elles envisagent ».

Zelfde blz. : 51°, « 4°, ceux qui ont contenu à l'article 438, alinéas 1er à 3 », moet gelezen worden als volgt : « 4°, ceux qui ont contrevenu à l'article 438, alinéas 1er à 3 ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^