Erratum
gepubliceerd op 14 september 2018

Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 september 2018, 1ste uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 68468, C-2018/13489, betreffende het bevorderingsbesluit van de heer David Cambré, moet als volgt gelezen worden :

bron
regie der gebouwen
numac
2018013710
pub.
14/09/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013710

REGIE DER GEBOUWEN


Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 september 2018, 1ste uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 68468, C-2018/13489, betreffende het bevorderingsbesluit van de heer David Cambré, moet als volgt gelezen worden : « Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer David Cambré bevorderd door overgang naar een hogere niveau in de klasse A2 bij Regie der Gebouwen, met ingang van 1 mei 2018 ».

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^