Gewestplan
gepubliceerd op 12 augustus 1999

Gewestplan Mechelen. - Voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Nijlen, Putte, Puurs, Sint Een

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999036024
pub.
12/08/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur


Gewestplan Mechelen. - Voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Nijlen, Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek Een besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 bepaalt :

Artikel 1.Het hierbijgevoegde ontwerpplan Mechelen tot gedeeltelijke wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1976 houdende vaststelling van het gewestplan Mechelen en van het koninklijk besluit van 7 maart 1977 houdende vaststelling van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse wordt voorlopig vastgesteld op het grondgebied van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Nijlen, Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek zoals afgebakend op de kaartbladen 15/6, 15/8, 16/5, 16/6, 16/7, 23/2, 23/3, 23/4, 23/8, 24/1, 24/2, 24/3 en 24/5 met bijbehorende aanvullende stedenbouwkundige voorschriften zoals vervat in de bijlagen 1 tot en met 14 bij dit besluit.

Art. 2.De kaarten met de bestaande fysische en juridische toestand behorende tot de niet-normatieve delen van het voornoemd gewestplan, zijn vervat in de bijlagen 15 tot 27 bij dit besluit.

Art. 3.De gouverneur van de provincie Antwerpen is belast met het openbaar onderzoek van het in artikel 1 voorlopig vastgesteld ontwerp-gewestplan.

Art. 4.De Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^