Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


wet

type wet prom. -- pub. 20/08/2019 numac 2019014003 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 28 juni 2019, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam Bij **** type wet prom. 26/03/2018 pub. 20/08/2019 numac 2019013862 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013648 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de bestuursovereenkomst voor de periode 2016-2018 tussen de Belgische Staat en het Federaal agentschap voor beroepsrisico's type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2019 numac 2019030804 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2789 van 20 juli 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2019 numac 2019030803 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2788 van 20 juli 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaa type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2019 numac 2019013768 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2787 van 19 juli 2019, worden op 1 april 2019 de kandidaat-reserveofficieren A. Danau en F. Maertens de Noordhout aangesteld in de graad van onderluitenant in type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2019 numac 2019013758 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit nr. 2784 van 19 juli 2019: Worden aangeduid voor het ambt van militaire onderrichter aan de Koninklijke Militaire School: Op 20 mei 2019: Luitenant-ko Op 16 juni 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2019 numac 2019013736 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2783 van 19 juli 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaa type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013832 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de derde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013834 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2019 numac 2019030805 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2790 van 20 juli 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaa type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013842 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2019 numac 2019013767 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling. - Verlenging Bij koninklijk besluit nr. 2786 van 19 juli 2019, wordt de aanstelling in de graad van brigadegeneraal van brigadegeneraal B. Laurent vanaf 2 september 2019, voor de duur van de opdrac

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013950 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in algemene heelkunde type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013956 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013953 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. 24/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013955 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041801 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de otorinolaryngologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041797 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten reumatologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041798 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten radiodiagnose type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041796 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in stomatologie en in mond-, kaak- en aangezichtschirurgie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041799 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de psychiatrie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041800 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de pneumologie type ministerieel besluit prom. 01/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041835 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juli 2018 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het inclusief onderwijs voor sociale promotie bedoeld in artikel 11 van het decreet van 30 juni 2016 betreffende het inclus type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041839 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten urologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013952 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in klinische biologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013951 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in cardiologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013943 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in nucleaire geneeskunde type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013944 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in interne geneeskunde type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013942 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de neurochirurgie type ministerieel besluit prom. 04/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013921 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2018 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013946 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in gastro-enterologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013945 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in gynaecologie-verloskunde type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013949 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in orthopedische heelkunde type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013948 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in plastische heelkunde type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013947 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in dermato-venerologie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041792 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige bepalingen voor de personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041751 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013867 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen ter uitvoering van het Wildedierenziektedecreet van 28 maart 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041758 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de aanpassing van de instapmomenten van type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013866 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg en tot integratie van de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging in de same type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013869 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van UC Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013870 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HVAC-systemen als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de selectie van samenwerkingsplatformen voor het lerarenplatform in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041676 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de bemi type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013971 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013975 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van UC Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013972 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de wetenschappen en technologie als nieuwe opleiding van de Universiteit Hasselt type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013973 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van Odisee type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013976 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het sociaal-cultureel werk als nieuwe opleiding van UC Leuven

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019203750 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de financiering van de erkende coördinatiecentra

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041802 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de neurologie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013990 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor herstelgeri type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041837 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de organisatie van de gemeenschappelijke externe proef bekrachtigd door een getuigschrift van basisonderwijs op het einde van het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041851 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041852 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2017 tot aanstelling van de leden van het Directiecomité, het Comité voor deskundigen en de Raad van beroep van de C type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013989 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de specificaties waarin de bepalingen die noodzakelijk zijn voor de organisatie van de aangepaste pedagogieën vastgesteld in de artikelen 8bis en 8ter van het decreet van 3 maart 2004 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013987 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van de school "Les Papillons" te Manage type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041834 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot sluiting van de buitengewone zitting van het Parlement van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013986 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van de school "La Vertu-Charleroi" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013985 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van de school "Waldorf-Steiner de Charleroi" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013984 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van de school "Wal-Active" te Rebecq type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013991 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 mei 2017 tot aanwijzing van de leden van de Beroepsraad tegen de beslissingen tot weigering van de toekenning van het « C type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013982 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van de school "L'Ecole des Z'Amis d'Andrée Willems" te Malmédy type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013983 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van de school "L'Ecole Buissonnière" te Wauthier-Braine

erkenning

type erkenning prom. 05/08/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019014000 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 26 mei 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

Toegang volgens publicatiedatum:

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2108

4 april

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari3 maart4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari4 april6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

5 mei6 juni10 oktober

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli8 augustus

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1881

1 januari

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli

1015

12 december
^