Koninklijk Besluit van 10 november 2005
gepubliceerd op 06 december 2005
%numac_just_title%

Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022976
pub.
06/12/2005
prom.
10/11/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


10 NOVEMBER 2005. - Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^