Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 juli 1999

Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 9 juni 1999 zijn de hierna vermelde Leden van de Senaat bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heren : BOCK Jean, Senator, Voorzitter van het College van Quaestoren van de S DE DECKER Armand, S

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000530
pub.
03/07/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 9 juni 1999 zijn de hierna vermelde Leden van de Senaat bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heren : BOCK Jean, Senator, Voorzitter van het College van Quaestoren van de Senaat DE DECKER Armand, Senator, Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad DELCROIX Leo, Senator, Quaestor van de Senaat HAZETTE Pierre, Senator, Tweede Ondervoorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap OLIVIER Marc, Senator Mevr. ONKELINX Laurette, Minister-President van de Franse Gemeenschap belast met ambtenarenzaken, jeugdhulp en gezondheid De heren : VERHOFSTADT Guy, Minister van Staat, Senator, Ondervoorzitter van de Senaat Commandeur De heren : DEVOLDER Jacques, Senator ERDMAN Frederik (Fred), Senator, Fractievoorzitter MOUTON Henri, Senator, Ere-Eerste Ondervoorzitter van de Senaat VANDENBERGHE Hugo, Senator, Fractievoorzitter Officier De heren : CHARLIER Guy, Senator FORET Michel, Senator, Fractievoorzitter HAPPART Jean-Marie, Senator MOENS Guy, Senator, Ondervoorzitter van de Senaat PINOIE Eric, Senator SANTKIN Jacques, Senator, Fractievoorzitter in het Parlement van de Franse Gemeenschap Ridder Mevrn. : CORNET d'ELZIUS Christine, Senator DARDENNE Martine, Senator DELCOURT-P|$$|AXETRE Andrée, Senator, Quaestor van de Senaat DUA Vera, Senator De heren : GOOVAERTS Leo, Senator HOSTEKINT Patrick, Senator Mevr. LEDUC Jeannine, Senator De heer MAHOUX Philippe, Senator, Eerste Ondervoorzitter van de Senaat Mevr. MAXIMUS Lydia, Gewezen Senator De heren : STAES Paul, Senator VAN der WILDT Francy, Senator VERGOTE Alfons, Senator Zij zullen het burgerlijk ordeteken dragen.

Kroonorde Grootkruis De heer URBAIN Robert, Minister van Staat, Senator Orde van Leopold II Grootkruis De heren : BOURGEOIS André, Senator LALLEMAND Roger, Senator, Fractievoorzitter

Bij koninklijke besluiten van 9 juni 1999 zijn de hierna vermelde Leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heren : BREYNE Paul, gewezen Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers CLERFAYT Georges, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers DUQUESNE Antoine, Minister van Staat, Ondervoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers LANGENDRIES Raymond, Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers LENSSENS Jan, Tweede Ondervoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Commandeur De heren : CHEVALIER Pierre, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers DIDDEN Maurice, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers HARMEGNIES Yvon, Quaestor van de Kamer van Volksvertegenwoordigers MOUREAUX Serge, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers TAELMAN Willy, Voorzitter van het College van Quaestoren VAN BELLE Ignace, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Officier De heren : BARZIN Jean, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers BROUNS Hubert, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. BURGEON Colette, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : CORTOIS Willy, Eerste Ondervoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers EEMAN Jan, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers EERDEKENS Claude, Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

GHESQUIERE Ferdinand, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers HENRY Jean-Pol, Ondervoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. LIETEN-CROES Lisette, Gewezen lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : MAIRESSE Marceau, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers SCHELLENS André, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. VAN DEN POEL-WELKENHUYSEN Marie-Louisa (Marilou), Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : VAN EETVELT Jozef, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers VAN HECKE Johan, Gewezen lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Ridder De heren : BORIN Alberto, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers CANON José, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers DALLONS Philippe, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers DE GRAUWE Paul, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers DELEUZE Olivier, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers DELIZEE Jean-Marc, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers DETIENNE Thierry, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers DIGHNEEF Michel, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers GOUTRY Luc, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevrn. : HERMANS An, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers HERZET Jacqueline, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : LAHAYE Martial, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers LANDUYT Renaat, Quaestor van de Kamer van Volksvertegenwoordigers LOZIE Frans, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers OLAERTS Hugo, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers REYNDERS Didier, Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. VAN DE CASTEELE Annemie, Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heer VANDEURZEN Jo, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevrn. : VANLERBERGHE Myriam, Secretaris van de Kamer van Volksvertegenwoordigers VERHOEVEN Suzette, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : VERMASSEN Ghislain, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers VERWILGHEN Marc, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Zij zullen het burgerlijk ordeteken dragen.

ORDE VAN LEOPOLD II Grootkruis De heer VALKENIERS Jozef (Jef), Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Bij koninklijke besluiten van 9 juni 1999 zijn de hierna vermelde Leden van het Europees Parlement bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heren : HERMAN Fernand, Lid van het Europees Parlement MONFILS Philippe, Lid van het Europees Parlement Commandeur De heer GROSCH Mathieu, Lid van het Europees Parlement Mevr. NEYTS-UYTTEBROECK Anne-Marie, Minister van Staat, Lid van het Europees Parlement Officier Mevr. AELVOET Magda, Minister van Staat, Lid van het Europees Parlement Chevalier De heren : ANDRE Léonard, Lid van het Europees Parlement CHANTERIE Raphaël, Lid van het Europees Parlement DEPREZ Gérard, Minister van Staat, Lid van het Europees Parlement DESAMA Claude, Lid van het Europees Parlement Mevr. DURY Raymonde, Lid van het Europees Parlement De heer HAPPART José, Lid van het Europees Parlement Mevr. KESTELIJN-SIERENS Marie-Paule, Lid van het Europees Parlement De heer LANNOYE Paul, Lid van het Europees Parlement Mevr. THYSSEN Marianne, Lid van het Europees Parlement De heer VANDEMEULEBROUCKE Jacques, Gewezen Lid van het Europees Parlement Zij zullen het burgerlijk ordeteken dragen.

Kroonorde Grootkruis De heren : MARTENS Wilfried, Minister van Staat, Fractievoorzitter in het Europees Parlement WILLOCKX Freddy, Lid van het Europees Parlement Orde van Leopold II Grootkruis Mevr. SPAAK Antoinette, Minister van Staat, Lid van het Europees Parlement

Bij koninklijke besluiten van 9 juni 1999 zijn de hierna vermelde Leden van het Vlaams Parlement bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heren : BALDEWIJNS Edouard, (Eddy), Vlaams Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken DE BATSELIER Norbert, Voorzitter van het Vlaams Parlement Mevr. DEMEESTER-DE MEYER Wivina, Vlaams Minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid De heren : KELCHTERMANS Theo, Vlaams Minister van Leefmilieu en Tewerkstelling SUYKERBUYK Herman, Lid van het Vlaams Parlement, 3de Ondervoorzitter VAN DEN BRANDE Luc, Minister-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie.

Commandeur De heren : BEERDEN Georges, Lid van het Vlaams Parlement BEYSEN Eduard (Ward), Lid van het Vlaams Parlement, Secretaris BRIL Louis, Lid van het Vlaams Parlement DE LOOR Herman, Lid van het Vlaams Parlement DEPREZ Paul, Lid van het Vlaams Parlement GABRIELS Petrus (Jaak), Lid van het Vlaams Parlement MARTENS Luc, Vlaams Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn PEETERS Leo, Vlaams Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk beleid en Huisvesting SAUWENS Johan, Lid van het Vlaams Parlement SLEECKX Jozef (Jef), Lid van het Vlaams Parlement VAN ROMPUY Eric, Vlaams Minister van Economie, KMO, Landbouw en Media Officier Mevr. DE MAGHT-AELBRECHT Antonia (Anny), Lid van het Vlaams Parlement De heer KENZELER Andreas (André), Lid van het Vlaams Parlement Mevr. MERCKX-VAN GOEY Trees, Lid van het Vlaams Parlement De heren : PLATTEAU Stefaan, Lid van het Vlaams Parlement VERLINDEN Amandus (Mandus), Lid van het Vlaams Parlement Ridder De heren : CORDEEL Marc, Lid van het Vlaams Parlement DEMEULENAERE Julien, Lid van het Vlaams Parlement DE MEYER Georges (Jos), Lid van het Vlaams Parlement DESMET Peter, Lid van het Vlaams Parlement Mevr. LINDEKENS Carine (Kathy), Lid van het Vlaams Parlement, Secretaris De heren : LOGIST Marcel, Lid van het Vlaams Parlement MARSOUL Hugo, Lid van het Vlaams Parlement SCHUERMANS Eddy, Lid van het Vlaams Parlement SWENNEN Guy, Lid van het Vlaams Parlement TAYLOR John, Lid van het Vlaams Parlement Mevr. VAN CLEUVENBERGEN Rita (Riet), Lid van het Vlaams Parlement De heren : VANDENDRIESSCHE Bart, Lid van het Vlaams Parlement VAN DER POORTEN Mark, Lid van het Vlaams Parlement VANLEENHOVE Gilbert, Lid van het Vlaams Parlement VAN VAERENBERGH Etienne, Lid van het Vlaams Parlement Zij zullen het burgerlijk ordeteken dragen.

Bij koninklijke besluiten van 9 juni 1999 zijn de hierna vermelde Leden van het Waalse Gewest en van de Franse Gemeenschap bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer COLLIGNON Robert, Minister-President van de Regering van het Waalse Gewest.

Mevr. CORBISIER-HAGON Anne-Marie, Voorzitster van het Parlement van de Franse Gemeenschap.

De heren : DECLETY Arnaud, Waals volksvertegenwoordiger LUTGEN Guy, Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw van het Waalse Gewest Commandeur De heren : BIEFNOT Yvon, Voorzitter van het Waalse Parlement DUCARME Daniel, Waals volksvertegenwoordiger KUBLA Serge, Waals volksvertegenwoordiger LEBRUN Michel, Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer van het Waalse Gewest LIENARD Albert, Vice-voorzitter van het Waalse Parlement PERDIEU Jean-Pierre, Vice-voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap, Waals volksvertegenwoordiger TAMINIAUX Willy, Minister van de Waalse Regering, belast met Sociale Actie, Huisvesting en Gezondheid VAN CAUWENBERGHE Jean-Claude, Minister van Begroting, Financiën en Ambtenarenzaken van de Franse Gemeenschap, Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling en Vorming van het Waalse Gewest Officier De heren : BAYENET Maurice, Fractievoorzitter, Waals volksvertegenwoordiger DEGHILAGE Freddy, Waals volksvertegenwoordiger HOFMAN Gustave, Waals volksvertegenwoordiger PIERARD Guy, Waals volksvertegenwoordiger SAULMONT Guy, Waals volksvertegenwoordiger SCHARFF Pierre, Waals volksvertegenwoordiger SEVERIN Jean-Marie, Eerste Vice-voorzitter van het Waalse Parlement.

Het Kruis van Ridder van de Leopoldsorde toegekend bij koninklijk besluit van 19 mei 1995 wordt ingetrokken.

WARLY Léon, Waals volksvertegenwoordiger WINTGENS Pierre, Waals volksvertegenwoordiger Ridder De heren : HOLLOGNE Guy, Waals volksvertegenwoordiger LEONARD Jean-Marie, Fractievoorzitter bij het Parlement van de Franse Gemeenschap, Waals volksvertegenwoordiger Mevr. MARECHAL Nicole, Waals volksvertegenwoordiger, Lid van het Bureau van het Parlement van de Franse Gemeenschap De heren : NAMOTTE Jean, Waals volksvertegenwoordiger SENECA Georges, Secretaris bij het Bureau van de Franse Gemeenschap, Waals volksvertegenwoordiger SNAPPE Jean-Paul, Waals volksvertegenwoordiger THISSEN René, Waals volksvertegenwoordiger Zij zullen het burgerlijk ordeteken dragen.

Kroonorde Grootkruis De heer ANSELME Bernard, Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken van het Waalse Gewest

Bij koninklijke besluiten van 9 juni 1999 zijn de hierna vermelde Leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heren : CHABERT Jos, Minister van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest HASQUIN Hervé, Minister van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest PICQUE Charles, Minister-President van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Commandeur De heren : GOSUIN Didier, Minister van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest GRIJP Rufin, Minister van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest PIVIN Jacques, Lid van de Brusselse Raad van WEDDINGEN Eric, Lid van de Brusselse Raad Officier De heren : DEMARET Michel, Lid van de Brusselse Raad DRAPS Willem, Lid van de Brusselse Raad GARCIA Robert, Lid van de Brusselse Raad MICHEL Claude, Lid van de Brusselse Raad Ridder ADRIAENS Alain, Lid van de Brusselse Raad Mevr. CARTON de WIART Françoise, Lid van de Brusselse Raad De heren : CLERFAYT Bernard, Lid van de Brusselse Raad COOLS Marc, Lid van de Brusselse Raad DEBRY Philippe, Lid van de Brusselse Raad DE COSTER Jacques, Lid van de Brusselse Raad de JONGHE d'ARDOYE Yves, Lid van de Brusselse Raad de LOBKOWICZ Stéphane, Lid van de Brusselse Raad de PATOUL Serge, Lid van de Brusselse Raad Mevrn. : DUPUIS Ghislaine, Lid van de Brusselse Raad FOUCART Sylvie, Lid van de Brusselse Raad De heren : GALAND Paul, Lid van de Brusselse Raad GATZ Sven, Lid van de Brusselse Raad GRIMBERGHS Denis, Lid van de Brusselse Raad HARMEL Dominique, Lid van de Brusselse Raad, Gewezen Minister Mevr. HUYTEBROECK Evelyne, Lid van de Brusselse Raad De heren : LEDUC Alain, Lid van de Brusselse Raad LEMAIRE Michel, Lid van de Brusselse Raad Mevrn. : LEMESRE Marion, Lid van de Brusselse Raad MOUZON Anne, Lid van de Brusselse Raad De heren : PARMENTIER Joseph, Lid van de Brusselse Raad ROELANTS du VIVIER, Lid van de Brusselse Raad VANHENGEL Guy, Lid van de Brusselse Raad VELDEKENS Benoît, Lid van de Brusselse Raad ZENNER Alain, Lid van de Brusselse Raad Zij zullen het burgerlijk ordeteken dragen.

Orde van Leopold II Commandeur De heren : ANDRE Eric, Staatssecretaris van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest TOMAS Eric, Staatssecretaris van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest VAN EYLL Didier, Lid van de Brusselse Raad, Secretaris van het Bureau van het Parlement van de Franse Gemeenschap, Gewezen Minister.

Bij koninklijke besluiten van 9 juni 1999 zijn de hierna vermelde Leden van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer SCHUNCK August (Manfred), Voorzitter van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap Commandeur De heren : GENTGES Bernd, Johann, Lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap LAMBERTZ Karl-Heinz, Friedrich, Minister van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap SCHRÖDER Wilhelm, Alfred, Minister van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap Officier De heer PALM Gerhard, Lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, Fractievoorzitter Ridder De heer FRANZEN Erwin, Lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, Lid van het Bureau Mevr. HILLIGSMANN Marie-Louise, Joséphine, Lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap De heer JAEGERS Lambert, Alexis, Lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap Mevrn. : KIRSCHFRINK Léonie, Anna, Lid van de Duitstalige Gemeenschap SCHWALL Dorothea, Lid van de Duitstalige Gemeenschap De heer THOMMESSEN Ernst, Lid van de Duitstalige Gemeenschap Zij zullen het burgerlijk ordeteken dragen.

Kroonorde Grootkruis De heer MARAITE Joseph, Johann, Willy, Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap

Bij koninklijk besluit van 9 juni 1999 zijn de hierna vermelde Provincieraadsleden benoemd : Leopoldsorde Ridder De heren : BROWAEYS Jozef, Provincieraadslid van Oost-Vlaanderen STEVAERT Steve, Provincieraadslid van Limburg Zij zullen het burgerlijk ordeteken dragen.

Bij koninklijke besluiten van 9 juni 1999 zijn de volgende benoemingen en decoraties verleend aan de hierna vermelde Gemeentemandatarissen : Kroonorde Ridder De heer BACQUELAINE Daniel, Burgemeester van Chaudfontaine Gouden Palmen De heer VAN EYKEN Christian, Burgemeester van Linkebeek Orde van Leopold II Ridder De heren : DOOMST Michel, Burgemeester van Gooik MAES Jacky, Schepen te Bredene SEGHIN Philippe, Gemeenteraadslid te Fontaine l'Evêque SMETS Tony, Schepen te Diest VAN GHELUWE Patrick, Burgemeester van Ledegem VANPOUCKE Daniël, Burgemeester van Meulebeke

Bij koninklijk besluit van 9 juni 1999 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Commandeur De heren : Albrecht, Dirk, Jozef, Achiel, Staatsraad bij de Raad van State, met ingang van 8 april 1997.

Bovin, Johan, Pius, Corneel, Staatsraad bij de Raad van State, met ingang van 8 april 1999.

Mevr. Ceule, Marie-Claire, Françoise, Pia, Ghislaine, eerste referendaris bij de Raad van State, met ingang van 8 april 1997.

De heren : Stevens, Roger, Georges, Staatsraad bij de Raad van State, met ingang van 8 april 1998.

Vandendriessche, André, Staatsraad bij de Raad van State, met ingang van 8 april 1997.

Vanneste, Luc, Directeur-generaal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met ingang van 8 april 1999.

Vermassen, Koenraad, Jozef, Alfons, Paul, eerste referendaris bij de Raad van State, met ingang van 8 april 1997.

Officier De heren : Debersaques, Geert, Auditeur in de Raad van State, met ingang van 8 april 1999.

Drijkoningen, Jonny, Marie, Valentin, referendaris bij de Raad van State, met ingang van 8 april 1996.

Mevr. Thielemans, Reinhilde, Auditeur in de Raad van State, met ingang van 8 april 1999.

Ridder Mevr. Broes, Paula, echtg. Van Assche, Tweede quaestor van het bureau van de provincieraad van Antwerpen, met ingang van 8 april 1999.

De heren : Coenen, Pieter, Jozef, gemeenteraadslid te Brussel, met ingang van 15 november 1997.

De Coninck, Antoon, Virginia, gedeputeerde bij de provincieraad van Vlaams-Brabant, met ingang van 15 november 1998.

Denayer, Juul, Ondervoorzitter van de provincieraad van Vlaams-Brabant, met ingang van 8 april 1998.

Keppens, Wim, informaticus bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met ingang van 8 april 1999.

Peeters, Frederik, programmeringsanalist bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met ingang van 8 april 1999.

Mevr. Stas, Nicole, Louisa, lid bij de provincieraad van Vlaams-Brabant, met ingang van 15 november 1997.

De heer Verlinde, Frank, Alfons, Ernest, Jan, burgemeester van Middelkerke, met ingang van 15 november 1997.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Grootofficier De heren : De Brabandere, Jan, Pierre, Marie, Corneille, Kamervoorzitter bij de Raad van State, met ingang van 15 november 1996.

Verhulst, Herbert, Frans, Jozef, Eerste auditeur-afdelingshoofd in de Raad van State, met ingang van 15 november 1998.

Mevr. Vrints, Margaretha, Maria, Françoise, Joséphine, Kamervoorzitter bij de Raad van State, met ingang van 8 april 1997.

Commandeur De heren : Kockx, Alfons, bestendig afgevaardigde in de provincie Antwerpen, met ingang van 8 april 1999.

Martens, Marcus, Dominicus, Florida, provinciegriffier van Limburg, met ingang van 8 april 1997.

Van Mellaert, Cyrille, Vital, gedeputeerde bij de provincieraad van Vlaams-Brabant, met ingang van 8 april 1999.

Officier De heer van Rouveroij van Nieuwaal, Sas, Marie, Charles, Benvenuto, schepen te Gent, met ingang van 8 april 1999.

Ridder De heren : De Keukelaere, Carl, Alfons, Wilfried, Jozef, schepen te Roeselare, met ingang van 15 november 1996.

Jorissen, Roger, Jan, schepen te Tongeren, met ingang van 15 november 1984.

Gouden Palmen De heren : De Win, Frans, Marcel, schepen te Hulshout, met ingang van 15 november 1990.

Gerniers, Victor, Emérence, Jules, schepen te Anzegem, met ingang van 15 november 1990.

Noreilde, Freddy, Roger, gemeenteraadslid te Anzegem, met ingang van 15 november 1997.

Scheerens, Julius, gemeenteraadslid te Hulshout, met ingang van 15 november 1995.

Van der Mieren, Lodewijk, Juliana, schepen te Hulshout, met ingang van 15 november 1996.

Verriest, Remi, Adolf, schepen te Anzegem, met ingang van 15 november 1993.

Orde van Leopold II Ridder De heer Christiaens, Robert, Louis, Sophie, Henri, gemeenteraadslid te Tongeren, met ingang van 8 april 1997.

Mevr. Lowie, Josiana, Maria, burgemeester van Staden, met ingang van 8 april 1999.

De heer Verhaegen, Marc, Raymond, burgemeester de Hulshout, met ingang van 15 november 1996.

Zij nemen vanaf de bij hun naam vermelde datum hun rang in de Orde in.

Bij koninklijk besluit van 13 juni 1999 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde : Commandeur De heren : Derouaux, Bernard, Vladimir, André, Ghislain, eerste auditeur bij de Raad van State, met ingang van 15 november 1998.

Lienardy, Pierre, Staatsraad, met ingang van 15 november 1998.

Officier De heren : Close, Jean-Louis, provincieraadslid te Namen, met ingang van 8 april 1999.

Gerard, Gaston, Armand, Victor, gedeputeerde bij de provincie Luik, met ingang van 8 april 1999.

Hensenne, Robert, Emile, Walter, auditeur bij de Raad van State, met ingang van 15 november 1998.

Ridder De heren : Ceux, Christian, Jacques, Marie, Gilbert, gemeenteraadslid te Brussel, met ingang van 15 november 1997.

Coulon, Benoit, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met ingang van 8 april 1999.

Demarez, Ferdinand, Nicolas, gemeenteraadslid te Brussel, met ingang van 15 november 1997.

Nihoul, Edouard, gemeenteraadslid te Brussel, met ingang van 15 november 1997.

Kroonorde Grootofficier De heer Desolre, Guy-Gery, adjunct-gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, met ingang van 8 april 1999.

Commandeur Mevr. Gielissen, Victorine, Jeanne, echtg. Mendiaux, hoofdsecretaris bij de Raad van State, met ingang van 8 april 1999.

Gouden Palmen De heren : Beghin, Jean, Arthur, Auguste, Alphonse, burgemeester van de vroegere gemeente Popuelles, met ingang van 15 november 1967.

Dumoulin, Jean, François, Marcel, schepen te Celles, met ingang van 15 november 1995.

Fleurquin, Henri, Jean Baptiste, burgemeester van de vroegere gemeente Escanaffles, met ingang van 8 april 1975.

Lefebvre, Daniel, Henri, burgemeester van Celles, met ingang van 15 november 1995.

Zilveren Palmen De heer Dezael, Georges, operationeel agent bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met ingang van 8 april 1999.

Orde van Leopold II Commandeur De heer Fosset, Jean-Pierre, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met ingang van 8 april 1999.

Gouden Medaille Mevr. Rasse, Madeleine, beambte bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met ingang van 8 april 1999.

Zij nemen vanaf de bij hun naam vermelde datum hun rang in de Orde in.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^