Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 juni 2002

Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 3953 van 8 april 2002 : Wordt kolonel **** ****. ****, op 1 februari 2002 ontslagen uit het ambt van **** bij de **** **** te Wordt kol

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2002007122
pub.
14/06/2002
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 3953 van 8 april 2002 : Wordt kolonel **** ****. ****, op 1 februari 2002 ontslagen uit het ambt van **** bij de **** **** te Wenen.

Wordt kolonel **** ****. ****, op 1 februari 2002 aangewezen voor het ambt van **** bij de **** **** te Wenen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^