Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 juni 2007

Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 5 juni 2007 zijn de hierna vermelde Leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heren : DAEMS Hendrik, Lid van de Kamer van Volksve DEWAEL Patrick, Vi

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000575
pub.
15/06/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 5 juni 2007 zijn de hierna vermelde Leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heren : DAEMS Hendrik, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers DEWAEL Patrick, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken DUCARME Daniel, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Commandeur Mevr. BURGEON Colette, Secretaris in de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : CORTOIS Willy, Voorzitter van het College van Quaestoren - Quaestor in de Kamer van Volksvertegenwoordigers DE GUCHT Karel, Minister van Buitenlandse Zaken DEMOTTE Rudy, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid DUPONT Christian, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen HENRY Jean-Pol, Quaestor in de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. LARUELLE Sabine, Minister van Middenstand en Landbouw De heren : MAINGAIN Olivier, Quaestor in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

TOBBACK Bruno, Minister van Leefmilieu en Minister van Pensioenen Mevr. VAN den BOSSCHE Freya, Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken De heer VANVELTHOVEN Peter, Minister van Werk Officier De heren : DE CREM Pieter, Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers DELIZEE Jean-Marc, Eerste ondervoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. DE MEYER Magda, Quaestor in de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : GIET Thierry, Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers GOUTRY Luc, Quaestor in de Kamer van Volksvertegenwoordigers LANO Pierre, Secretaris in de Kamer van Volksvertegenwoordigers MAYEUR Yvan, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers SWENNEN Guy, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers VANDEURZEN Jo, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Ridder De heer ARENS Joseph, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. BAEKE Anne-Marie, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : CHABOT Jacques, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers CHASTEL Olivier, Tweede ondervoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers COLLARD Philippe, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. DE BLOCK Maggie, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heer DE COENE Philippe, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. DOUIFI Dalila, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heer FREDERIC André, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevrn.

GENOT Zoé, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers GERKENS Muriel, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heer HOVE Guy, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevrn.

LALIEUX Karine, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers LEJEUNE Josée, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : LENSSEN Georges, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers MALMENDIER Jean-Pierre, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevrn.

SAUDOYER Annick, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers TAELMAN Martine, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : VAN CAMPENHOUT Ludo, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers VAN GROOTENBRULLE Bruno, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Grootkruis Mevr. ONKELINX Laurette, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie.

Orde van Leopold II Grootkruis De heren : de DONNEA François-Xavier, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers KELCHTERMANS Theo, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers MONFILS Philippe, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Commandeur De heren : DONFUT Didier, Staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken JAMAR Hervé, Staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de Minister van Financiën Mevr. MANDAILA MALAMBA Gisèle, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De heer VAN QUICKENBORNE Vincent, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste Minister Mevr. VAN WEERT Els, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken.

Bij koninklijke besluiten van 5 juni 2007 zijn de hierna vermelde Leden van de Senaat bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heren : CHEVALIER Pierre, Senator DEVOLDER Jacques, Eresenator en gewezen voorzitter van het College van Quaestoren van de Senaat VANDENBERGHE Hugo, Senator en Ondervoorzitter van de Senaat.

Officier De heren : BROTCORNE Christian, Senator en Fractievoorzitter in de Senaat COLLAS Berni, Senator MAHOUX Philippe, Senator en Fractievoorzitter in de Senaat ROELANTS du VIVIER François, Senator Mevrn.

VAN de CASTEELE Annemie, Senator VANLERBERGHE Myriam, Senator en Fractievoorzitster in de Senaat De heren : VAN NIEUWKERKE André, Senator en Quaestor van de Senaat WILLE Paul, Senator en Fractievoorzitter in de Senaat.

Ridder De heer CORNIL Jean, Senator Mevrn.

DEFRAIGNE Christine, Senator en Fractievoorzitster in de Senaat DERBAKI-SBAI Amina, Senator DE ROECK Jacinta, Senator HERMANS Margriet, Senator NYSSENS Clotilde, Senator De heer PAQUE Luc, Senator Mevrn.

PEHLIVAN Fatma, Senator TALHAOUI Fauzaya, Senator De heren : VANDENHOVE Ludwig, Senator VANKRUNKELSVEN Patrik, Senator WILLEMS Luc, Senator Mevr. ZRIHEN Olga, Senator.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Grootkruis De heer VERHOFSTADT Guy, Eerste Minister.

Orde van Leopold II Grootkruis Mevr. LIZIN Anne-Marie, Senator en Voorzitster van de Senaat De heer VAN den BRANDE Luc, Senator.

Zij nemen vanaf de datum van het besluit hun rang in de Orde in.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^