Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 april 2007

Adellijke gunsten Bij koninklijke besluiten van 21 april 2007 worden de volgende adellijke gunsten verleend : - vergunning van de persoonlijke titel van barones aan jonkvrouw Elisabeth Coppée, weduwe van jonkheer Philippe le Hodey, aan jonkvr - vergunn

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2007015060
pub.
27/04/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Adellijke gunsten Bij koninklijke besluiten van 21 april 2007 worden de volgende adellijke gunsten verleend : - vergunning van de persoonlijke titel van barones aan jonkvrouw Elisabeth Coppée, weduwe van jonkheer Philippe le Hodey, aan jonkvrouw Marie-Christiane de Corswarem en aan Mevr. Françoise Meunier; - vergunning van de persoonlijke titel van baron aan jonkheer Michel Franchimont en aan de heren Bert De Graeve, Eric Dekeuleneer, Patrick De Maeseneire, Noël Devisch, Roland Gillion, Rik Jaeken, Julien Klener, Gerard Mortier, Norbert Martin, Guy Quaden, Niceas Schamp, Ajit Shetty en Michel Van Vyve.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^