Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 december 2009

Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 december 2009 wordt het Grootlint in de Leopoldsorde toegekend aan de heer Van Rompuy, Herman, gewezen Eerste Minister en Minister van Staat. Hij neemt zijn rang in de Orde in op 17 Hij zal h

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2009021132
pub.
23/12/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009205936 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 28/01/2010 numac 2010011024 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2004 tot vaststelling van het presentiegeld toe te kennen aan de voorzitters en aan de leden die geen ambtenaar zijn van de Federale Raden van de landmeters-experten type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009022634 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikelen 161 en 162 van de programmawet van 22 december 2008 type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 10/02/2010 numac 2010003042 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet v type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1996 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werke type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 17/03/2010 numac 2009205524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 21/01/2010 numac 2009205555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen van vervaardiging van condenserende verwarmingsketels, voor vloer- of muurbevestiging, op stookolie of gas, in gietijzer of staal, gelegen in Couvin en die onder het Paritair Comité voor de metaal sluiten wordt het Grootlint in de Leopoldsorde toegekend aan de heer Van Rompuy, Herman, gewezen Eerste Minister en Minister van Staat.

Hij neemt zijn rang in de Orde in op 17 december 2009, als houder van deze nieuwe onderscheiding.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^