Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 oktober 2011

Nationale Orde Bij koninklijk besluit van 26 september 2011 wordt het volgende bepaald : Artikel 1.

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid
numac
2011205289
pub.
24/10/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Nationale Orde Bij koninklijk besluit van 26 september 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 05/10/2011 numac 2011204549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 114, 115, 124 en 127 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van a type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011003320 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 133 van het KB/WIB 92 betreffende de onroerende goederen die in onverdeeldheid toebehoren aan meerdere eigenaars sluiten wordt het volgende bepaald :

Artikel 1.§ 1 De heer KONINGS Frans (* Essen 9 maart 1935), Vice-voorzitter Opendoek Amateurtheater Vlaams-Brabant, wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. § 2 Worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : - de heer BASTIAENSEN (Johan) Joannes Robertus (* Turnhout 29 september 1947), voorzitter Opendoek Amateurtheater West-Vlaanderen; - Mevr. DUBOIS (Greta) Margaretha Joanna Henriëtte (* Bilzen 8 augustus 1952), voorzitster Opendoek Amateurtheater Limburg; - de heer FRANCOIS Emiel Paul Eugeen (* Aalst 4 februari 1944), lid raad van bestuur Opendoek Amateurtheater Vlaanderen; - de heer HANDSAEME Marc Louis Joseph (* Roeselare 28 februari 1946), vice-voorzitter Opendoek Amateurtheater Vlaanderen; - de heer VERGUCHTEN Daniël Maurice Albert (* Menen 2 november 1947), secretaris Opendoek Amateurtheater Vlaanderen.

Art. 2.Zij nemen hun rang in de Orde in op de datum van vandaag.

Art. 3.De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^