Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 augustus 2014

Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 26 mei 2014 zijn de hierna vermelde Leden van het Europees Parlement bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier Mevr. DURANT Isabelle, Ondervoorzitster van het Europees Parlement R De heer BELET Ivo,

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000607
pub.
27/08/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 26 mei 2014 zijn de hierna vermelde Leden van het Europees Parlement bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier Mevr. DURANT Isabelle, Ondervoorzitster van het Europees Parlement Ridder De heer BELET Ivo, Lid van het Europees Parlement Mevr. DE KEYSER Véronique, Lid van het Europees Parlement De heren : EL KHADRAOUI Saïd, Lid van het Europees Parlement TARABELLA Marc, Lid van het Europees Parlement en gewezen Minister.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Grootkruis De heer MICHEL Louis, Lid van het Europees Parlement en gewezen Minister.

Bij koninklijke besluiten van 26 mei 2014 zijn de hierna vermelde Leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer COPPENS René, Bureaulid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Mevr. DUPUIS Françoise, Voorzitster van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement De heer VANHENGEL Guy, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en gewezen Federaal Minister.

Commandeur De heren : DRAPS Willem, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement HUTCHINSON Alain, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Mevr. NAGY Marie, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement De heren : VANDENBOSSCHE Walter, Eerste ondervoorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement VERVOORT Rudi, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Officier De heer AZZOUZI Mohamed, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Mevrn. : BOUARFA Sfia, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement CARON Danielle, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement CARTHE Michèle, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement De heer de PATOUL Serge, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Mevrn. : FRAITEUR Béatrice, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement MOLENBERG Isabelle, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Ridder De heer AHIDAR Fouad, Bureaulid en Fractievoorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Mevr. AMPE Els, Fractievoorzitster van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement De heer CHAHID Mohammadi, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Mevrn. : DEJONGHE Carla, Fractievoorzitster van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement DELFORGE Céline, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement DE PAUW Brigitte, Fractievoorzitster van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement DIALLO Béa, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement De heren : DOYEN Hervé, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement EL KTIBI Ahmed, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Mevrn. : EL YOUSFI Nadia, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement FREMAULT Céline, Gewezen lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering De heren : OZKARA Emin, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement PIVIN Philippe, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Mevrn. : P'TITO Olivia, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ROEX Elke, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Gewezen Lid van het Vlaams Parlement TEITELBAUM Viviane, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement De heer THIELEMANS Freddy, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Commandeur De heer DOULKERIDIS Christos, Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Bij koninklijke besluiten van 26 mei 2014 zijn de hierna vermelde Leden van het Waals Parlement en de Waalse Regering bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer DEMOTTE Rudy, Minister-President van de Waalse Regering, Minister-President van de Regering van de Franse Gemeenschap.

Commandeur De heren : HENRY Philippe, Minister van de Waalse Regering NEVEN Marcel, Lid van het Waals Parlement Mevr. TILLIEUX Eliane, Minister van de Waalse Regering.

Officier Mevr. BERTOUILLE Chantal, Lid van het Waals Parlement De heer WAHL Jean-Paul, Lid van het Waals Parlement.

Ridder De heer BORSUS Willy, Lid van het Waals Parlement Mevr. CASSART-MAILLEUX Caroline, Lid van het Waals Parlement De heer CRUCKE Jean-Luc, Lid van het Waals Parlement, Gewezen lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. DETHIER-NEUMANN Monika, Lid van het Waals Parlement De heer DI ANTONIO Carlo, Minister bij de Waalse Regering Mevr. FASSIAUX-LOOTEN Françoise, Lid van het Waals Parlement De heer JEHOLET Pierre-Yves, Lid van het Waals Parlement, Gewezen lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. KAPOMPOLE Joëlle, Lid van het Waals Parlement, Gewezen Gemeenschapssenator De heren : LANGENDRIES Benoît, Lid van het Waals Parlement ONKELINX Alain, Lid van het Waals Parlement Mevr. PECRIAUX Sophie, Lid van het Waals Parlement, Ondervoorzitster van het Waals Parlement, Gewezen lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : PREVOT Maxime, Lid van het Waals Parlement, Fractievoorzitter van het Waals Parlement SENESAEL Daniel, Lid van het Waals Parlement Mevr. SIMONIS Isabelle, Lid van het Waals Parlement, Fractievoorzitster van het Waals Parlement De heer TIBERGHIEN Luc, Lid van het Waals Parlement.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Grootkruis De heren : KUBLA Serge, Lid van het Waals Parlement, Ondervoorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap LEBRUN Michel, Lid van het Waals Parlement, Secretaris bij het Parlement van de Franse Gemeenschap.

Bij koninklijke besluiten van 26 mei 2014 zijn de hierna vermelde Leden van de Regering en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Commandeur De heer MOLLERS Harald, Minister van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap.

Officier De heer SERVATY Charles, Ondervoorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Mevr. STOFFELS Thérèse, Secretaris bij het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

Ridder De heren : CHAINEUX René, Lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap GROMMES Herbert, Christian, Lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Mevr. VILVOYE Patricia, Ondervoorzitster van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Grootkruis De heer LAMBERTZ Karl-Heinz Friedrich, Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap.

Bij koninklijke besluiten van 26 mei 2014 zijn de hierna vermelde Leden van de Regering en van het Parlement van de Franse Gemeenschap bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier Mevr. LAANAN Fadila, Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap De heer LUPERTO Jean-Charles, Voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap.

Ridder De heren : ELSEN Marc, Lid van het Waals Parlement-Fractievoorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap REINKIN Yves, Ondervoorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap Mevr. SALVI Véronique, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Secretaris bij het Parlement van de Franse Gemeenschap.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Grootofficier De heer EERDEKENS Claude, Lid van het Waals Parlement en gewezen Minister van de Franse Gemeenschap.

Bij koninklijke besluiten van 21 mei 2014 zijn de hierna vermelde Leden van de Federale Regering bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer REYNDERS Didier, Vice-eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken.

Commandeur De heer CHASTEL Olivier, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Mevr. DE CONINCK Monica, Minister van Werk.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Grootkruis De heer DI RUPO Elio, Eerste Minister.

Commandeur De heren : BOGAERT Hendrik, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken CROMBEZ John, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de Eerste Minister Mevr. DE BLOCK Maggie, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Justitie De heer VERHERSTRAETEN Servais, Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister en Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken.

Bij koninklijke besluiten van 21 mei 2014 zijn de hierna vermelde Leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier Mevrn. : BURGEON Colette, Quaestor van de Kamer van Volksvertegenwoordigers FONCK Catherine, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : MAINGAIN Olivier, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers MICHEL Charles, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en gewezen Minister van de Federale Regering TOBBACK Bruno, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, gewezen Fractievoorzitter en gewezen Minister VANVELTHOVEN Peter, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, gewezen Fractievoorzitter van het Vlaams Parlement, gewezen Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en gewezen Minister.

Commandeur De heren : BROTCORNE Christian, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers MAYEUR Yvan, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Officier De heer ARENS Joseph, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. BECQ Sonja, Tweede ondervoorzitster bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : COLLARD Philippe, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers FREDERIC André, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. GENOT Zoé, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heer GEORGE Joseph, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevrn. : GERKENS Muriel, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers LALIEUX Karine, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heer VAN GROOTENBRULLE Bruno, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Ridder Mevrn. : ALMACI Meyrem, Secretaris van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en gewezen Fractievoorzitster BONNI Véronique, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers BOULET Juliette, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : CLARINVAL David, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers DE CLERCQ Mathias, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers DE POTTER Jenne, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers DE VRIENDT Wouter, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en gewezen Secretaris DESTREBECQ Olivier, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. DIERICK Leen, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : DOOMST Michel, Gewezen lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers GILKINET Georges, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers GUSTIN Luc, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevrn. : JADIN Kattrin, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers KITIR Meryame, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers MUSIN Linda, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heer SCHILTZ Willem-Frederik, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. SNOY et d'OPPUERS Thérèse, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : TERWINGEN Raf, Fractievoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers THIEBAUT Eric, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. VAN CAUTER Carina, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : VAN HECKE Stefaan, Fractievoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en gewezen Secretaris VAN NOPPEN Flor, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers VERCAMER Stefaan, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Grootkruis De heren : CO"ME Guy, Gewezen Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers DEWAEL Patrick, Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, gewezen Secretaris, gewezen Vice-eerste Minister en Minister FLAHAUT André, Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Bij koninklijke besluiten van 21 mei 2014 zijn de hierna vermelde Leden van de Senaat bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer ANCIAUX Bert, Senator, Fractievoorzitter en gewezen Quaestor in de Senaat Mevrn. : de BETHUNE Sabine, Voorzitster van de Senaat VOGELS Mieke, Gemeenschapssenator, Gewezen Fractievoorzitster en Lid van het Vlaams Parlement.

Commandeur De heren : MAHOUX Philippe, Senator SWENNEN Guy, Senator en Quaestor in de Senaat.

Officier Mevr. DEFRAIGNE Christine, Senator De heer SANNEN Ludo, Gewezen Gemeenschapssenator, Gewezen Fractievoorzitter en Secretaris van het Vlaams Parlement Mevrn. : TAELMAN Martine, Fractievoorzitster in de Senaat en Gewezen gecoöpteerd Senator ZRIHEN Olga, Senator.

Ridder Mevrn. : FRANSSEN Cindy, Gemeenschapssenator en lid van het Vlaams Parlement KHATTABI Zakia, Senator LIJNEN Nele, Senator en gewezen gecoöpteerd Senator De heer MAMPAKA MANKAMBA Bertin, Senator Mevr. MATZ Vanessa, Senator De heer PIETERS Danny, Gewezen Eerste ondervoorzitter, gewezen Voorzitter van de Senaat en gewezen lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevrn. : PIRYNS Freya, Senator TEMMERMAN Marleen, Gewezen fractievoorzitster in de Senaat De heer VERSTREKEN Johan, Gemeenschapssenator en Lid van het Vlaams Parlement.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Grootkruis De heer DAEMS Rik, Senator en gewezen Quaestor van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Bij koninklijke besluiten van 26 mei 2014 zijn de hierna vermelde Leden van het Vlaams Parlement bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer VAN MECHELEN Dirk, Ondervoorzitter van het Vlaams Parlement en gewezen Vlaams minister.

Commandeur Mevrn. : CREVITS Hilde, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken LIETEN Ingrid, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding SCHAUVLIEGE Joke, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur De heer VANDEURZEN Jo, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Officier De heer ANTHUENIS Filip, gewezen Lid van het Vlaams Parlement, gewezen Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en gewezen Lid van de Senaat.

Ridder De heren : CALLENS Karlos, Lid van het Vlaams Parlement DEHAENE Tom, gewezen Lid van het Vlaams Parlement DE LOOR Kurt, Lid van het Vlaams Parlement DE MEULEMEESTER Marnic, Lid van het Vlaams Parlement Mevrn. : DE VITS Mia, Ondervoorzitster van het Vlaams Parlement en gewezen Quaestor van het Europees Parlement DE WACHTER Else, Lid van het Vlaams Parlement De heer GYSBRECHTS Peter, Lid van het Vlaams Parlement Mevrn. : HELSEN Kathleen, Lid van het Vlaams Parlement HOSTEKINT Michèle, Lid van het Vlaams Parlement JANS Vera, Lid van het Vlaams Parlement De heer MARTENS Bart, Secretaris bij het Vlaams Parlement Mevrn. : POLEYN Sabine, Lid van het Vlaams Parlement ROBEYNS Els, Lid van het Vlaams Parlement ROMBOUTS Tinne, Lid van het Vlaams Parlement SCHRYVERS Katrien, Lid van het Vlaams Parlement en gewezen Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : SCHUEREMANS Herman, gewezen Lid van het Vlaams Parlement VAN DEN HEUVEL Koen, Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Mevr. VAN DER BORGHT Vera, Lid van het Vlaams Parlement De heren : VAN DER TAELEN Luckas, Lid van het Vlaams Parlement en gewezen Lid van het Europees Parlement VAN MALDEREN Bart, Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement VERFAILLIE Jan, Lid van het Vlaams Parlement.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Zij nemen vanaf de datum van het besluit hun rang in de Orde in.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^