Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 januari 2014
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Buitenlandse Dienst. - Personeel. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2013 wordt de heer Guy TROUVEROY ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Russische Federatie, met standplaats te Moskou, alsook uit zijn Bij ko

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015014
pub.
21/01/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst. - Personeel. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013007244 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 2007 tot vaststelling van de werking van sommige instanties binnen Defensie en van de verschijningsprocedure van de militairen voor deze instanties en het koninklijk besluit van 1 type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 106 van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2013 en 2014, van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullen type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013204277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 105 van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013000686 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013014609 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur en tot benoeming van de voorzitter van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding » type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013014610 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot samenstelling van de raad van bestuur, tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur en tot benoeming van de voorzitter van Infrabel NV van publiek recht type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 31/01/2014 numac 2014000052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn. - Duitse vertaling sluiten wordt de heer Guy TROUVEROY ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Russische Federatie, met standplaats te Moskou, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in een deel van deze Staat. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en wordt aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, in het eiland Man en in de Kanaaleilanden, met standplaats te Londen.

Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013015238 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 16/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013015234 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Belgische Technische Coöperatie sluiten wordt de heer Roland VAN REMOORTELE ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Singapore en in het Sultanat Brunei Darussalam, met standplaaats te Singapore. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek der Filipijnen, met standplaats te Manilla.

Bij koninklijk besluit van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013022593 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206843 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022592 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014680 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de onderzoeksraad voor de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013014706 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen » type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013011602 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van het Europese Vluchtelingen Fonds 2013 type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011553 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende vruchtensappen, vruchtennectars en bepaalde soortgelijke producten sluiten wordt de heer Johan VERBEKE ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staat, in het eiland Man en in de Kanaaleilanden, met standplaats te Londen. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Verenigde Staten van Amerika, met standplaats te Washington, en wordt evenals aangesteld als Consul-Generaal van België in deze Staat met als ressort het district van Columbia, de Staten Delaware, Maryland, Virginie, West-Virginia, het eiland Porto Rico, de Maagdeneilanden, de eilanden Turks en Caïcos.

Bij koninklijke besluiten van 22 november 2013 wordt de heer Jean-Luc BODSON ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in het Koninkrijk Marocco, met standplaats te Rabat, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in een deel van deze Staat. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Commonwealth Australië, in Nieuw-Zeeland, in de Onafhankelijke Staat Papoes-Nieuw-Guinea, in de Republieken Fiji en Kiribati evenals in de Eilanden Cook en de Eilanden Salomon, met standplaats te Canberra.

Bij koninklijk besluit van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013022593 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206843 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022592 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014680 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de onderzoeksraad voor de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013014706 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen » type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013011602 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van het Europese Vluchtelingen Fonds 2013 type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011553 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende vruchtensappen, vruchtennectars en bepaalde soortgelijke producten sluiten wordt de heer Philippe ROLAND ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Ierland, met standplaats te Dublin.

Bij koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013015220 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de opheffing van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 tot oprichting van het Interdepartementaal Coördinatiecomité ter bestrijding van illegale wapentransfers type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013205264 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013015225 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de personeelsleden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013003299 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 445 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vastlegging van de schaal van de administratieve geldboetes en hun toepassingsmodaliteiten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013000800 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt. - Duitse vertaling sluiten wordt de heer Jan MATTHYSEN ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Verenigde Staten van Amerika en in de Commonwealth der Bahamas, met standplaats te Washington. Hij wordt alsook ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België in het district van Columbia, de Staten Delaware, Maryland, Virginie, West-Virginia; het eiland Porto Rico, de Maagdeneilanden, de eilanden Turks en Caïcos en de Commonwealth der Bahamas. Hij wordt overgeplaatst naar het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij ministerieel besluit van 5 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013014470 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 109 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Poperinge ter hoogte van de kilometerpaal 41.797 type ministerieel besluit prom. 05/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013014469 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 114 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Poperinge ter hoogte van de kilometerpaal 42.890 type ministerieel besluit prom. 05/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013014472 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 99 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 38.422 type ministerieel besluit prom. 05/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013014468 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 115 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Poperinge ter hoogte van de kilometerpaal 43.631 type ministerieel besluit prom. 05/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013014476 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 90 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 35.371 type ministerieel besluit prom. 05/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013014471 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 104 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 39.741 type ministerieel besluit prom. 05/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013014473 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 97 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 37.733 sluiten wordt de heer Nicolas FIERENS GEVAERT ontheven uit zijn functie van Consul bij de Consulaat-Generaal van België te Los Angeles en wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Warschau.

Bij ministerieel besluit van 9 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/08/2013 pub. 24/02/2014 numac 2014201257 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 sluiten wordt de heer Jurgen VAN MEIRVENNE ontheven uit zijn functie van Eerste Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te San José en wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Panama City.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^