Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 juli 2015
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Adellijke gunsten Op voordracht van de heer Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken heeft de Koning bij koninklijke besluiten van 8 juli 2015 de volgende adellijke gunsten verleend: - vergunning van de persoonlijke titel van g - vergunni

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2015015097
pub.
17/07/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015015097

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Adellijke gunsten Op voordracht van de heer Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken heeft de Koning bij koninklijke besluiten van 8 juli 2015 de volgende adellijke gunsten verleend: - vergunning van de persoonlijke titel van graaf aan de heer Herman VAN ROMPUY; - vergunning van de persoonlijke titel van barones aan jonkvrouw Fabienne Claire gezegd Amélie NOTHOMB, mevr. Bénédicte FRANKINET en mevr. Hilde LAGA; - vergunning van de persoonlijke titel van baron aan de heren Jean BOURGAIN, Peter CARMELIET, François CORNELIS, Koenraad DEBACKERE, Pierre Alain DE SMEDT, Marc HENNEAUX en Karel PINXTEN; - vergunning van de persoonlijke titel van ridder aan de heren François GLORIEUX, Albert VANDERVELDEN en Jean VAN HAMME.


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^