Lijst
gepubliceerd op 31 december 1999

Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie en hun opvolgers Nederlandstalig college 1. MAGISTRATEN Werden verkozen als lid : 1. Londers Ghislain, raadsheer in het Hof van Cassatie; 2. Van den Broeck Edithe, eerste substituu 3. Bloch Alain, ond

bron
ministerie van justitie
numac
1999010287
pub.
31/12/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie en hun opvolgers Nederlandstalig college 1. MAGISTRATEN Werden verkozen als lid : 1.Londers Ghislain, raadsheer in het Hof van Cassatie; 2. Van den Broeck Edithe, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen;3. Bloch Alain, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent;4. Desaegher Kathleen, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;5. Colpin Jozef, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;6. Vandenborne Rosette, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren;7. Rozie Michel, kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen;8. Van den Bossche Gaby, rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel;9. Niewold Walter, vrederechter van het eerste kanton te Hasselt;10. Verhaeghe Frits, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk;11. Raes Stefaan, raadsheer in het hof van beroep te Brussel. Hebben de hoedanigheid van opvolger (art. 259bis-2, § 4 Ger.W.) : 1. Stassijns Eric, raadsheer in het Hof van Cassatie;2. De Tandt Francine, ondervoorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel;3. Peeters Walter, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde;4. Van Dijck Ilse, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout;5. Franck Baudouin, beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;6. Rollier Emmanuel, vrederechter van het vredegerecht van het kanton Deinze;7. Blondeel Paul, raadsheer in het hof van beroep te Brussel;8. Smeets, Edward, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt;9. Thybergin Robert, kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent;10. Mahieu Jacques, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;11. Minnaert Martin, raadsheer in het hof van beroep te Gent;12. Van Coppenolle Ingrid, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt;13. Buyse Peter, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge;14. Van Der Kelen Dirk, onderzoeksrechter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent;15. Nutkewitz Vivian, vrederechter van het tweede kanton Antwerpen;16. Desmedt Herwig, beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;17. Vermylen Charles, raadsheer in het hof van beroep te Brussel.2. NIET-MAGISTRATEN Werden verkozen verklaard tot lid : De heer Carl Bevernage(*), advocaat; De heer Baudewijn Bouckaert(*), gewoon hoogleraar UG;

De heer Pol Deltour, nationaal secretaris van de journalistenvereniging;

De heer Alain De Nauw(*), advocaat, gewoon hoogleraar VUB;

Mevr. Ariette Geuens, juridisch adviseur bij « De Voorzorg »;

De heer Jacques Herbots(*), gewoon hoogleraar KUL;

Mevr. Kristine Kloeck, kabinetsadviseur;

De heer Fernand Moeykens(*), advocaat;

De heer Lucien Potoms, griffier bij het Arbitragehof;

Mevr. Helena Remans(*), advocaat;

Mevr. Myriam Van Varenbergh, advocaat.

Hebben de hoedanigheid van opvolger (art. 259bis-2, § 4 Ger.W.) : De heer Yann Baudts, advocaat;

De heer Renaat Broekmans(*), advocaat;

De heer Erik Carre(*), advocaat;

Mevr. Ann Collin(*), advocaat;

De heer Yvan Dangreau, ambtenaar;

Mevr. Martine De Busscher, advocaat;

De heer Eric Deckers, notaris;

De heer André Decraene, bedrijfsjurist;

De heer Gabriël Deleu, expert-boekhouder;

Mevr. Godelieve De Raeymaeker, advocaat;

De heer Christian De Wuif, erenotaris, buitengewoon hoogleraar UG.;

Mevr. Ann Driessen, journalist;

De heer Frank Franceus, beheerder van de Raad van State;

Mevr. Rita Gielen, advocaat-stagiair;

Mevr. Raymonda Glorieux, advocaat;

De heer Guido Jacobs, eerste auditeur in de Raad van State;

Mevr. Bernadette Janssens, jurist bij de Orde van advocaten te Antwerpen;

De heer Jean Laenens(*), advocaat, hoogleraar UA;

De heer Frank Meersschaut, referendaris bij het Arbitragehof;

Mevr. Diane Mintjens, bedrijfsjurist;

Mevr. Astrid Norman, oud-magistraat;

Mevr. Rita Passemiers, ombudsvrouw van de stad Gent;

Mevr. Brigitte Robinson, advocaat;

De heer Marcel Smeets, gerechtsdeurwaarder;

Mevr. Marie-Paule Smets, ambtenaar;

Mevr. Cathy Van Acker, hoogleraar UG;

Mevr. Magda Vanbuel, gewezen bediende;

Mevr. Rita Van Dale, docent;

De heer Romain Vandebroek(*), advocaat;

De heer Bernard Van Den Daele, advocaat;

De heer Baudoin Van Den Daele, gerechtsdeurwaarder;

Mevr. Daniëlle Vandeputte, bedrijfsjurist;

De heer Robert Van de Roye, zelfstandig adviseur;

Mevr. Marie-Thérèse Vande Wiele, lid van de dienst enquêtes van het Comité P;

Mevr. Georgette Vercauteren, hoofdgriffier bij het hof van beroep te Antwerpen;

Mevr. Christianne Verhaegen, secretaris-generaal van de « European Federation for Retirement Provision »;

De heer Piet Vermeeren, bedrijfsrevisor;

De heer Jean-Pierre Westerlinck(*), advocaat.

Franstalig college 1. MAGISTRATEN Werden verkozen als lid : 1.Gerard Karin, raadsheer in het hof van beroep te Brussel; 2. De Riemaecker Xavier, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie;3. Franeau Jean-Louis, kamervoorzitter in het hof van beroep te Bergen;4. Malmendier Christiane, raadsheer in het hof van beroep te Luik;5. Devreux Jacqueline, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;6. Castin Martine, raadsheer in het hof van beroep te Bergen;7. Pensis Chantal, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;8. Van Espen Jean-Claude, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;9. Donny Priscilla, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;10. Degive Anne-Marie, eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Charleroi;11. Kaiser Alain, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik. Hebben de hoedanigheid van opvolger (art. 259bis-2, § 4 Ger.W.) : 1. Liénard Dominique, beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik;2. Henrion Charles-Edouard, voorzitter van de arbeidsrechtbanken te Namen en Dinant;3. Joachim Michel, kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik;4. Simonis Georges-Henri, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi;5. Marot Jean-François, rechter in de politierechtbank te Huy;6. De Gryse Paul, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;7. Deloge Yves, substituut-generaal bij het arbeidshof te Luik;8. Rasir Jean-Louis, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik;9. Lèbe Viviane, raadsheer in het arbeidshof te Luik;10. Cruysmans Marc, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel;11. Jacobs Pierre, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne;12. Henry Christian, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen;13. Funck Jean-François, rechter in de arbeidsrechtbank te Nijvel;14. Freres Jean-Marie, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen;15. Goldenberg Emile, beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;16. Hennart Luc, raadsheer in het hof van beroep te Brussel;17. Toledo Erella, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;18. Van Lierde Philippe, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel;19. Brandon Isabella, vrederechter van het tweede kanton te Elsene;20. Charles Pierre, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.2. NIET-MAGISTRATEN Werden verkozen verklaard tot lid : Mevr.Marie-Françoise Berrendorf, ambtenaar;

De heer Jean-François Cats, bedrijfsrevisor;

Mevr. Françoise Collard(*), advocaat;

De heer Jacques Hamaide, advocaat;

Mevr. Nicole Jeanmart(*), gewoon hoogleraar UCL;

De heer Marc Preumont(*), advocaat, docent ULB;

De heer Jean-Paul Pruvot (**), bedrijfsjurist;

De heer Foulek Ringelheim, voorzitter van het comité van toezicht op de verrichtingen van de Kruispuntbank;

De heer Jean-Claude Scholsem(*), hoogleraar ULg;

De heer Pascal Vrebos, leraar aan het Instituut Cooremans, aan de Kunstacademie en aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel;

Mevr. Jeanine Windey(*), advocaat.

Hebben de hoedanigheid van opvolger (art. 259bis-2, § 4 Ger.W.) : Mevr. Annie Allard, juridisch raadgever bij de RTBF;

De heer Eric Anciaux Henry de Faveaux(*), advocaat;

De heer Philippe Andrianne, adjunct-secretaris-generaal van de « Ligue des familles »;

De heer Jean-Maurice Arnould, advocaat;

Mevr. Sonja Baert, politieofficier;

Mevr. Manon Biar(*), advocaat;

De heer Eric Boigelot(*), advocaat;

Mevr. Marie-Françoise Caby, adjunct-secretaresse bij het parket;

De heer Pierre Chomé, advocaat;

De heer Olivier Collon Windelinckx(*), advocaat;

De heer Bruno Dayez, advocaat;

De heer Jean Albert Deltenre, advocaat;

De heer Richard Fielz, expert-boekhouder;

De heer Jacques Fierens, advocaat;

De heer Bernard Glansdorff(*), advocaat, gewoon hoogleraar ULB;

Mevr. Muriel Godin, griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik;

De heer Emmanuel Gueulette, advocaat;

De heer Jean Jacobs, erenotaris;

De heer Michel Janssens (*), advocaat;

De heer Charles Jonet, advocaat;

De heer Guy Jucquois, gewoon hoogleraar UCL;

De heer Emile Knops(*), advocaat, docent ULB;

De heer Cléonis Leclercq(*), advocaat;

De heer Michel Lefebvre(*), advocaat;

De heer Jean-Loup Legat(*), advocaat;

De heer Pierre Legros(*), advocaat;

De heer Michel Loozen, juridisch raadgever bij de gemeente Anderlecht;

De heer Yves Magerotte(*), advocaat;

De heer Philippe Marchandise, bedrijfsjurist;

De heer Michel Matagne, arts (gerechtelijk expert);

De heer Paul Maudoux, advocaat;

Mevr. Claire Morelle, psycholoog;

De heer Claude Parmentier, psycholoog;

De heer Pierre Paulus de Châtelet, notaris;

Mevr. Corinne Poncin, advocaat;

De heer Jacques Remacle(*), advocaat;

De heer René Robaye(*), hoogleraar UCL;

De heer Philippe Six, algemeen directeur van de Koninklijke Vereniging van Notarissen van België;

Mevr. Gisèle Stépanian(*), advocaat;

Mevr. Anne-Marie Stranart(*), advocaat;

De heer Jean-Marc Tassin, gerechtelijk expert;

De heer Charles Toussaint, advocaat;

De heer Pierre Van Drooghenbroeck(*), advocaat;

De heer Paul Vanwelde, zaakvoerder;

De heer Dominique Vercruysse, algemeen directeur van de Orde van advocaten van de balie van Brussel;

De heer Roger Vigneron(**), gewoon hoogleraar ULg. (*) Kandidaten voorgedragen door de orden van advocaten of door de universiteiten en hogescholen van de Vlaamse en Franse Gemeenschap. (**) Kandidaten met kennis van het Duits.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^