Lijst
gepubliceerd op 28 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Lijst van de artsen-scheidsrechters voor de controlegeneeskunde Bij ministerieel besluit van 7 juni 2011 wordt de hiernavolgende geneesheer opgenomen in de lijst van de artsen-scheidsrechters voor de controlegeneeskunde bedoeld in artikel 6, &s HENDRIKX

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011202932
pub.
28/06/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode
Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^