Lijst
gepubliceerd op 20 december 2013
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013207069
pub.
20/12/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen (02-277 64 00) contacteren.

Ond Nr. 0443.333.154 ARTPOSE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 29/11/2013 Ond. Nr. 0449.117.423 JACOMA intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 29/11/2013 Ond. Nr. 0478.224.549 CI - BOSSCOM intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 29/11/2013 Ond. Nr. 0887.670.556 LAURUS IT intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 27/11/2013 Ond. Nr. 0890.486.823 FIDUCIAIRE J-M PIRET intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 03/12/2013 Ond. Nr. 0894.032.865 ADMINISTRATION PECUNIAE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 27/11/2013 Ond. Nr. 0897.714.610 SVJD BVBA intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 02/12/2013

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^