Ministerieel Besluit van 05 juni 1998
gepubliceerd op 27 juni 1998
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende de lijst van de leidingen van de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen die grote infrastructuren voor het binnenlandse vervoer van energieproducten uitmaken

bron
ministerie van economische zaken
numac
1998011186
pub.
27/06/1998
prom.
05/06/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


5 JUNI 1998. - Ministerieel besluit houdende de lijst van de leidingen van de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen die grote infrastructuren voor het binnenlandse vervoer van energieproducten uitmaken


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen, inzonderheid op de artikelen 98 en 100;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1994, ter invoering ten voordele van de Staat van een bijzonder aandeel in de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen, inzonderheid op artikel 3, Besluit : Enig artikel. De lijst met pijpleidingen van de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen die grote infrastructuren voor het binnenlands vervoer van energieproducten uitmaken of hiervoor in aanmerking kunnen komen, is als volgt vastgesteld : 1° de leiding PALL met een doorsnede van 457 mm die Antwerpen met Geleen (Nederland) verbindt en waarin vloeibare of vloeibaar gemaakte koolwaterstof onder een druk van 67 bar wordt vervoerd;2° de leiding Antwerpen-Feluy met een doorsnede van 168,3/ 219,1 mm, waarin propyleen onder een druk van 98 bar wordt vervoerd;3° de leiding Antwerpen-Geel en Antwerpen-Beringen met een doorsnede van 168,3 mm, waarin propyleen onder een druk van 100 bar wordt vervoerd;4° de leiding Antwerpen-Tessenderloo met een doorsnede van 273/323,8 mm, waarin ethyleen onder een druk van 100 bar wordt vervoerd;5° de leiding Antwerpen-Feluy met een doorsnede van 559 mm, waarin ethyleen onder een druk van 27 bar wordt vervoerd;6° de leidingen Gent-Zeebrugge met een doorsnede van 508 mm en Gent-Sluiskil met een doorsnede van 323,8 mm waarin gas wordt vervoerd, onder een respectievelijke druk van 5 bar en 14,7 bar;7° alle water-en zuurstofleidingen van firma's CORENOX, HYDROWAL, NAPRO en NITRACC, waarin de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen aandelen bezit. Brussel, 5 juni 1998.

E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^