Ministerieel Besluit van 08 februari 2018
gepubliceerd op 13 februari 2018

Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van algemeen aannemer

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018010835
pub.
13/02/2018
prom.
08/02/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010835

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


8 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van algemeen aannemer


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Economie, Gelet op de programmawet van 10 februari 1998Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 bron ministerie van middenstand en landbouw Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap sluiten tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, artikel 8, gewijzigd bij de wet van 28 november 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007022414 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de examens over de ondernemersvaardigheden sluiten betreffende de examens over de ondernemersvaardigheden, de artikelen 4, § 1, en 6, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Sandra Blommaert wordt benoemd tot lid van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van algemeen aannemer.

Art. 2.De heer Stéphane Kaye wordt benoemd tot lid van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van algemeen aannemer.

Art. 3.De heer Olivier Remels wordt benoemd tot lid van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van algemeen aannemer.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 8 februari 2018.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie, D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^