Ministerieel Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 03 juli 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende de erkenning van DOUCHEFLUX VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018031348
pub.
03/07/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031348

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


15 APRIL 2018. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van DOUCHEFLUX VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid


De Minister van Tewerkstelling, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031596 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Lampiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 5, 24° ;

Gelet op het advies van het overlegplatform voor de sociale economie, gegeven op 26 maart 2018, Besluit :

Artikel 1.De vereniging zonder winstoogmerk DOUCHEFLUX wordt erkend als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid, voor de economische activiteit waarop het socio-professionele inschakelingsproject berust, meer bepaald : aanbieden van douches, een wassalon en lockers - de vereniging leidt kandidaten op tot profielen van « polyvalent onthaalbediende » en « logistieke hulpkracht ».

Art. 2.Deze erkenning wordt verleend voor een termijn van vier jaar.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Brussel, 15 april 2018.

D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^