Ministerieel Besluit van 19 februari 2018
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Initiatie eerste hulp » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018011426
pub.
27/03/2018
prom.
19/02/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011426

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


19 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Initiatie eerste hulp » (code 800001U21D1) gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie


De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 april 1992 houdende bevoegdheidsoverdracht inzake het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het eensluidend advies van de algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie van 25 januari 2018, Besluit :

Artikel 1.Het referentiedossier van de onderwijseenheid « Initiatie eerste hulp » (code 800001U21D1) wordt goedgekeurd.

Deze onderwijseenheid wordt gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie.

Art. 2.De geleidelijke omvorming van de betrokken bestaande structuren begint ten laatste op 1 januari 2020.

De onderwijseenheid bedoeld in dit besluit vervangt de onderwijseenheden « EHBO en eerste hulp » (code 800001U21F1), « Voortgezette vorming van gezinshulp EHBO en eerste hulp in het kader van de hulpdiensten aan huis » (code 800002U21F1) en « EHBO en eerste hulp toegepast op het psychosociale en pedagogische sector » (code 800002U21S1).

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2018.

Brussel, 19 februari 2018.

I. SIMONIS, Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^