Ministerieel Besluit van 19 juli 2007
gepubliceerd op 07 september 2010
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Pathologische anatomie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2010024357
pub.
07/09/2010
prom.
19/07/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 JULI 2007. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Pathologische anatomie


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003, inzonderheid op de artikelen 2 en 2bis ;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 maart 1985, 12 augustus 1985, 13 juni 1986, 16 maart 1999 en 26 mei 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 september 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/09/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006022918 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Pathologische anatomie sluiten houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Pathologische anatomie, Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd tot lid van de Nederlandstalige kamer van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Pathologische anatomie, op de voordracht van zijn beroepsvereniging, de volgende arts : Dr. Cuvelier, claude, De Pinte, ter vervanging van Vanneste, Alain.

Art. 2.Dit mandaat verstrijkt op dezelfde datum als de mandaten van de leden benoemd bij ministerieel besluit van 4 september 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/09/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006022918 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Pathologische anatomie sluiten houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Pathologische anatomie.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 juli 2007.

Brussel, 19 juli 2007.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^