Ministerieel Besluit van 24 augustus 2018
gepubliceerd op 03 september 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot aanstelling van professor Hélène Casman als expert belast met de hercodificatie van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het relatievermogensrecht en het erfrecht, schenkingen en testamenten

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018013512
pub.
03/09/2018
prom.
24/08/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013512

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


24 AUGUSTUS 2018. - Ministerieel besluit tot aanstelling van professor Hélène Casman als expert belast met de hercodificatie van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het relatievermogensrecht en het erfrecht, schenkingen en testamenten


De Minister van Justitie, Gelet op het regeerakkoord van 10 oktober 2014.

Gelet op artikel 72 van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen terzake en artikel 75 van de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake;

Gelet op de aanwijzing per brief van 24 juli 2018, Besluit :

Artikel 1.Professor Hélène Casman wordt aangesteld als expert belast met de voorbereiding van de codificatie, in de vorm van een of meerdere onderverdelingen van respectievelijk boek 2 en 4 van een nieuw Burgerlijk Wetboek, van de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek of van andere wetten inzake relatievermogensrecht respectievelijk erfrecht, schenkingen en testamenten, evenals de bepalingen die hieraan uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen aanbrengen tot aan het tijdstip van de codificatie.

Brussel, 24 augustus 2018.

De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^