Ministerieel Besluit van 25 augustus 2011
gepubliceerd op 18 oktober 2011
%numac_just_title%

Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiotherapie en oncologie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024271
pub.
18/10/2011
prom.
25/08/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


25 AUGUSTUS 2011. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiotherapie en oncologie


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003, de artikelen 2 en 2bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, artikel 7, gewijzigd bij de wet van 10 december 2008;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 september 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/09/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006022919 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Radiotherapie-oncologie sluiten houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiotherapie-oncologie, Besluit : Enig artikel. Dr. Mia Meyns, Rochefort, houder van de academische graad van arts en erkend als specialist, wordt benoemd tot lid van de Franstalige kamer van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiotherapie-oncologie, op de voordracht van de « Université de Liège », ter vervanging van Dr.

Jean-Marie Deneufbourg, wiens mandaat zij zal voltooien.

Brussel, 25 augsutus 2011.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^