Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 14 november 2017

Ethyleenvervoersleidingen. - Vervoersvergunning A.323-4164 nv Ethyleen Pijpleiding Maatschappij België Bij ministerieel besluit van 31 oktober 2017 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A.323-1306 van 31 januari 1977 voor vervoer (...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017031503
pub.
14/11/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031503

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Ethyleenvervoersleidingen. - Vervoersvergunning A.323-4164 nv Ethyleen Pijpleiding Maatschappij (EPM) België Bij ministerieel besluit van 31 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031744 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van subsidies in 2017 type ministerieel besluit prom. 31/10/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010178 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2012 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector type ministerieel besluit prom. 31/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010902 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de deskundige leden van de examencommissie belast met het uitreiken van het Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid sluiten wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A.323-1306 van 31 januari 1977 voor vervoer van ethyleen door middel van leidingen verleend aan de nv Ethyleen Pijpleiding Maatschappij (EPM) België voor aanpassingswerken op de bestaande ND200 ethyleenleiding Zandvliet - Zwijndrecht.


begin


Publicatie : 2017-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^