B.S. Index van de afkondigingen van 8 december 2009

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009024443 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming en vervanging van leden van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 08/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009000804 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Nederlandstalige ambtenaren van niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 08/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009000803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Franstalige ambtenaren van niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 08/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009205885 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steun die aan de melkproducenten verleend wordt in het kader van de buitengewone daling van de melkprijzen

erratum

type erratum prom. 08/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2010200028 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steun die aan de melkproducenten verleend wordt in het kader van de uitzonderlijke vermindering van de melkprijzen. - Erratum type erratum prom. 08/12/2009 pub. 10/03/2010 numac 2010201188 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steun die aan de melkproducenten verleend wordt in het kader van de uitzonderlijke vermindering van de melkprijzen. - Erratum
^