B.S. Index van de afkondigingen van 17 december 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010660 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010662 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van CENTRE DE FORMATION BONNEVIE VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010663 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van GROEP INTRO VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010661 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de erkenning van JES VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019040134 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de erkenning van OXFAM SOLIDARITE - OXFAM SOLIDARITEIT VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019040135 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van SOLUTION MOBILITE CVBA met een sociaal oogmerk als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019040136 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van LA CHOM'HIER - AID VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019040137 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de erkenning van OXFAM SOLIDARITE - OXFAM SOLIDARITEIT VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019030136 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 05/03/2019 numac 2019011074 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot toekennen van een ontheffing van de toepassing van de tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur ten aanzien van Brabant Water NV en tot vastlegging van de afspraken waaronder de ontheffing wordt toegestaan type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010659 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de erkenning van MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010657 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van FIRE GYM VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015306 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015304 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015307 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032537 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018032549 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, hernieuwing van mandaat en ontslag van leden van commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018040777 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 2018 tot toekenning van een subsidie van € 159.000 voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010658 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

decreet

type decreet prom. 17/12/2018 pub. 28/05/2019 numac 2019012617 bron verenigde vergadering van de franse gemeenschapscommissie Decreet ter aanpassing van de rijksmiddelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018 type decreet prom. 17/12/2018 pub. 28/05/2019 numac 2019012620 bron verenigde vergadering van de franse gemeenschapscommissie Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 17/12/2018 pub. 28/05/2019 numac 2019012618 bron verenigde vergadering van de franse gemeenschapscommissie Decreet ter aanpassing van de algemene begroting van de uitgaven van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018 type decreet prom. 17/12/2018 pub. 28/05/2019 numac 2019012619 bron verenigde vergadering van de franse gemeenschapscommissie Decreet houdende de rijksmiddelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 17/12/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019040546 bron brussels hoofdstedelijk gewest Decreet dat het decreet intrekt van 18 december 1998 betreffende de oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer tot uitvoering van het beleid inzake de sociale integratie en de inschakeling in het arbeidsleven van mindervaliden en houdende wijziging

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018206459 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Referentiejaar 2018

erratum

type erratum prom. 17/12/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019010375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/12/2018 pub. 08/03/2019 numac 2019010504 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type overeenkomst prom. 17/12/2018 pub. 28/05/2019 numac 2019012624 bron verenigde vergadering van de franse gemeenschapscommissie Reglement houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type overeenkomst prom. 17/12/2018 pub. 28/05/2019 numac 2019012623 bron verenigde vergadering van de franse gemeenschapscommissie Reglement houdende de rijksmiddelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019 type overeenkomst prom. 17/12/2018 pub. 28/05/2019 numac 2019012622 bron verenigde vergadering van de franse gemeenschapscommissie Reglement ter aanpassing van de algemene begroting van de uitgaven van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018 type overeenkomst prom. 17/12/2018 pub. 28/05/2019 numac 2019012621 bron verenigde vergadering van de franse gemeenschapscommissie Reglement ter aanpassing van de rijksmiddelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018 type overeenkomst prom. 17/12/2018 pub. 14/03/2019 numac 2019011178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type overeenkomst prom. 17/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018032541 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^