B.S. Index van de afkondigingen van 18 december 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015558 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van permanente leden voor aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken type ministerieel besluit prom. 18/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018206473 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot benoeming van één of meerdere adjunct-secretarissen voor de Hoge Raad voor Vrijwilligers en tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de terugbetaling van de verplaatsingskosten voor de leden van deze Raad type ministerieel besluit prom. 18/12/2018 pub. 15/03/2019 numac 2019200955 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de gegevens die op het AktiF- en AktiF PLUS-attest worden vermeld type ministerieel besluit prom. 18/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2018015577 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van elke afdeling van de Raad voor de Intellectuele Eigendom

arrest

type arrest prom. 18/12/2018 pub. 29/04/2019 numac 2019011790 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Algemeen Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2019 van Fedris
^