B.S. Index van de afkondigingen van 7 augustus 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/08/2019 pub. 16/08/2019 numac 2019013997 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de maximale technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten bedoeld in artikel 216, § 1, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekerings-ondernemingen
^