Vacante Bettreking
gepubliceerd op 07 april 2003
%numac_just_title%

Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten Oproep tot kandidaten De Minister van Consumentenzaken richt een oproep tot kandidaten voor de uitbreiding van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten die werd opgericht in uitvoering va De Comm

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011182
pub.
07/04/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten Oproep tot kandidaten De Minister van Consumentenzaken richt een oproep tot kandidaten voor de uitbreiding van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten die werd opgericht in uitvoering van artikel 14 van de wet van 9 februari 1994, gewijzigd door de wetten van 4 april 2001 en 18 december 2002, betreffende de veiligheid van de consumenten. De Commissie is bevoegd om zich uit te spreken over alle problemen die verband houden met producten en diensten die niet beantwoorden aan de algemene veiligheidsverplichtingen en die de veiligheid en/of de gezondheid van de consumenten kunnen schaden.

De Commissie wordt uitgebreid met : - drie vertegenwoordigers van de beroeps- of interprofessionele organisaties; - drie vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties; - drie op grond van hun bevoegdheid gekozen experts.

De ledenvertegenwoordigers van de beroeps- en interprofessionele organisaties en van de werknemersorganisaties worden door de minister benoemd voor een periode van zes jaar op voordracht van de desbetreffende organisaties. Alle organisaties die menen in aanmerking te komen voor vertegenwoordiging in deze Commissie mogen kandidaten voordragen. Deze kandidaturen moeten schriftelijk (per brief of per E-mail) gebeuren en vergezeld gaan van het curriculum vitae van de kandidaten. Om geldig te zijn moeten de kandidaturen voldoen aan de bepalingen van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheden.

De kandidaturen moeten worden verstuurd binnen de maand na publicatie van deze oproep in het Belgisch Staatsblad : - per brief aan de Minister van Consumentenzaken, Kunstlaan 7, te 1210 Brussel, of - per E-mail aan Patrick.Vandriessche@mineco.fgov.be De experts worden door de Minister benoemd voor een periode van zes jaar op voordracht van de voorzitter van de Commissie.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij het secretariaat van de Commissie (Patrick Van Driessche - Tel. 02-260 40 26).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^