Wet van 15 april 2018
gepubliceerd op 01 juni 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet die naturalisaties verleent

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018011913
pub.
01/06/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2018-06-01 **** : 2018011913

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


15 APRIL 2018. - Wet die naturalisaties verleent


****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. **** Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Bij toepassing van de wet van 1 maart 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit type wet prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit sluiten tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de **** nationaliteit, wordt de naturalisatie verleend aan: ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te ****, 15 april 2018. **** **** **** : De Minister van Justitie, ****. **** Met `s Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, ****. ****


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^