Wet van 15 mei 1987
gepubliceerd op 06 juli 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet betreffende de namen en voornamen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000402
pub.
06/07/2011
prom.
15/05/1987
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


15 MEI 1987. - **** betreffende de namen en voornamen


Officieuze coördinatie in het **** De hiernavolgende tekst is de officieuze coördinatie in het **** van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (Belgisch **** van 10 juli 1987), zoals ze werd gewijzigd bij de wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit (Belgisch **** van 11 juli 2007).

Deze officieuze coördinatie in het **** is opgemaakt door de Centrale dienst voor **** vertaling in ****.

**** DER **** 15. **** 1987 - **** **** die **** **** **** **** **** - **** **** Artikel 1 - **** **** **** in die **** **** **** ****, die **** **** **** **** **** **** **** **** schaden ****. **** **** - ****- **** **** Art. 2 - **** ****, die **** **** ****, **** **** **** **** **** **** ****, **** **** **** **** **** **** **** **** den Minister der **** richten. **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****. [Personen, die **** **** **** **** **** **** **** ****, **** anderen als **** in der **** **** **** ****, **** die die **** **** **** ****, **** **** **** **** **** des **** **** des **** bei, **** der ****: 1. **** der **** **** **** **** **** **** **** **** ****, **** anderen als **** in der **** **** **** ****, 2.**** der **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****, die **** **** des ****, **** er **** **** ****, **** ****, 3. **** bei der **** die **** der **** ein **** **** ****.] [Art. 2 ****. 3 **** **** ****. 9 des ****. **** 10. **** 2007 (****.S. **** 11. Juli 2007)] Art. 3 - Der Minister der **** **** **** **** ****, **** die **** **** nicht **** **** **** **** **** **** **** **** nicht schaden ****. [Der Minister der **** **** den in Artikel 2 **** 2 **** Personen die ****, es **** ****, die **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** schaden.] **** **** **** **** **** **** ****, **** er der **** ****, **** der **** **** **** **** **** **** **** der **** **** nicht **** **** **** **** weder **** **** noch **** **** schaden ****. [Art. 3 **** **** 2 **** **** ****. 10 des ****. **** 10. **** 2007 (****.S. **** 11. Juli 2007)] Art. 4 - **** **** **** **** **** **** **** **** Artikel 253 **** 3 des **** **** die ****-, Hypotheken- **** **** **** **** **** des **** ****. **** die **** **** ****, **** der **** per **** **** ****.

Art. 5 - **** **** ****, **** den **** **** **** ****, **** **** **** **** ****. **** **** **** **** der in **** 1 **** **** **** **** **** **** **** die **** ****. **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** den ****. **** **** ****, **** den die **** **** ****, **** **** **** **** ****. **** **** **** ****, die **** **** ****, werden per **** **** die **** ****.

Art. 6 - **** es **** **** **** ****, **** die **** **** **** bei **** der **** **** **** **** **** **** des **** **** **** **** **** **** **** **** **** 253 **** 3 des **** **** die ****-, ****- **** ****. **** **** **** **** ****, **** die **** **** **** des **** **** **** **** **** ****, **** der **** **** ****. **** **** **** ****, die **** **** ****, werden per **** **** die **** ****.

Art. 7 - **** **** des ****, **** den die **** des **** **** der **** **** ****, **** ein **** **** **** **** **** **** den **** **** **** **** **** **** binnen **** **** **** der **** **** **** **** **** **** **** ****. **** **** **** ****: 1. **** des ****, **** **** der **** **** **** der **** geboren ****, 2.**** des ****, **** **** der **** **** **** der **** seinen **** **** ****, **** **** **** **** in **** geboren ****, 3. **** des **** **** **** ****, **** **** der **** in **** geboren **** **** seinen **** **** ****. **** **** gilt als ****, **** **** **** **** **** nicht **** der **** **** **** **** **** ****.

Art. 8 - **** **** **** **** **** **** **** der **** des **** **** **** **** **** des **** **** **** **** **** der **** den **** **** **** **** in **** ****. **** **** **** die **** werden **** **** der **** ****. **** **** gilt **** **** **** **** die **** ****, **** die der **** **** worden ****. **** **** gilt **** **** die ****, die **** **** des **** geboren werden. **** **** **** **** **** der **** **** **** **** die **** **** **** **** der **** **** **** **** **** ****, die **** **** **** des **** geboren werden, ****.

Art. 9 - **** **** **** den Minister der **** **** die ****, die **** **** **** 8 **** 4 die **** **** **** **** **** **** müssen, **** **** ****.

Art. 10 - **** der **** ****, **** den die **** **** ****, **** **** **** **** **** ****, **** der Minister der **** **** sein **** den in Artikel 8 **** 1 **** **** ****, die **** des **** **** des **** **** des **** ****. Artikel 8 **** 4 **** **** 9 **** **** **** **** ****. **** 1 **** ****, **** der **** ****, **** den die **** **** ****, **** seiner **** **** ****. **** **** - **** **** **** des **** **** die ****-, ****- **** **** Art. 11 - 19 - [****] **** **** - **** Art. 20 - [****] **** **** - **** Art. 21- **** **** der **** **** **** **** **** **** **** **** ****, die **** **** des **** **** **** werden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^