Wet
gepubliceerd op 12 juni 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 17 maart 2019, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om **** **** ****

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019011448
pub.
12/06/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2019-06-12 **** : 2019011448

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de namen en voornamen sluiten betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019011472 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor havenvoertuigen type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019030202 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffend type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019201564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Internationale vereniging voor sociale zekerheid van België in 2019 sluiten, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van «*****» te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019011472 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor havenvoertuigen type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019030202 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffend type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019201564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Internationale vereniging voor sociale zekerheid van België in 2019 sluiten, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van «*****» te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019011472 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor havenvoertuigen type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019030202 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffend type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019201564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Internationale vereniging voor sociale zekerheid van België in 2019 sluiten, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019011472 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor havenvoertuigen type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019030202 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffend type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019201564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Internationale vereniging voor sociale zekerheid van België in 2019 sluiten, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019011472 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor havenvoertuigen type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019030202 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffend type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019201564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Internationale vereniging voor sociale zekerheid van België in 2019 sluiten, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van17 maart 2019, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van «*****» te veranderen.

Bij koninklijk besluit van17 maart 2019, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van «*****» te veranderen.


begin


Publicatie : 2019-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^