Koninklijk Besluit van 06 mei 2020
gepubliceerd op 13 mei 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen uit het Digital Belgium Skills Fund 2020

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2020030842
pub.
13/05/2020
prom.
06/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020030842

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


6 MEI 2020. - Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen uit het Digital Belgium Skills Fund 2020


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op artikel 48;

Gelet op de financie wet van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019031116 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2020 sluiten voor het begrotingsjaar 2020, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2018, inzonderheid op artikel 2.06.4 ;

Overwegende dat op 28 juni 2019 een oproep is gelanceerd voor projecten die digitale vaardigheden willen aanleren aan maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en (jong)volwassenen ;

Overwegende dat de geïnteresserden ten laatste op 22 september 2019 hun voorstellen hebben ingediend ;

Overwegende dat de jury op 03 december 2019 zijn voorstel van weerhouden projecten heeft neergelegd;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 maart 2020 ;

Op de voordracht van Onze Minister van Digitale Agenda, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Op de kredieten ingeschreven onder basisallocatie 06.40.32.33.00.02, begroting van het DG Digitale Transformatie dat deel uit maakt van de FOD Beleid en Ondersteuning, worden de volgende toelagen toegekend: 1° Een toelage van 348.531,45 euro aan promotion entreprenariat digital bruxellois (A.P.E.D.B) - vzw, gevestigd te Sinter-Goedelevoorplein 5, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0654.727.630. 2° Een toelage van 119.029,00 euro aan Association belge pour les 'enfants en Difficulté d'Appentissage vzw, gevestigd te Rue du Couvent 34, 1332 Rixensart, ondernemingsnummer 0408.942.496. 3° Een toelage van 104.211,01 euro aan Centre d'Orientation et de Formation (COF) vzw, gevestigd te Rue du Parc Industriel, 6 allée 2, 4540 Amay, ondernemingsnummer 0451.480.758. 4° Een toelage van 121.724,00 euro aan EQLA vzw, gevestigd te Woluwedal 34 bus 1, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, ondernemingsnummer 0406.570.550. 5° Een toelage van 129.800,00 euro aan INTERFACE 3 vzw, gevestigd te Gaucheretstraat 88/90, 1030 Schaarbeek, ondernemingsnummer 0462.440.966. 6° Een toelage van 236.930,86 euro aan INTERFACE 3 - NAMUR vzw, gevestigd te Avenue Sergent Vrithoff 2, 5000 Namen, ondernemingsnummer 0870.417.226. 7° Een toelage van 182.382,41 euro aan La Scientothèque vzw, gevestigd te Epiceastraat 41, 1170 Watermaal-Bosvoorde, ondernemingsnummer 0475.926.342. 8° Een toelage van 362.255,39 euro aan Le Monde des Possibles vzw, gevestigd te Rue des Champs 97, 4020 Luik, ondernemingsnummer 0474.324.852. 9° Een toelage van 282.018,67 euro aan Open Collective Brussels vzw, gevestigd te Nijverheidsstraat 11, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0664.932.030. 10° Een toelage van 133.555,00 euro aan Open Knowledge Belgium vzw, gevestigd te Kantersteen 12, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0845.419.930. 11° Een toelage van 129.516,00 euro aan Proforma vzw, gevestigd te Rue Hauzeur 10 bus 3, 4031 Luik, ondernemingsnummer 0443.519.137. 12° Een toelage van 99.835,00 euro aan Techno.Bel vzw, gevestigd te Allée des Artisans 19 bus 1, 5590 Ciney, ondernemingsnummer 0475.207.948. 13° Een toelage van 360.303,17 euro aan Technocité vzw, gevestigd te Rue Henri Degorge 23, 7301 Boussu, ondernemingsnummer 0474.197.861. 14° Een toelage van 298.100,00 euro aan BeCode vzw, gevestigd te Kantersteen 12, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0664.802.168. 15° Een toelage van 298.100,00 euro aan Codefever vzw, gevestigd te Ter Varent 41, 9850 Deinze, ondernemingsnummer 0637.773.416. 16° Een toelage van 286.808,78 euro aan CoderDojo Belgium vzw, gevestigd te Neerveldstraat 105, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, ondernemingsnummer 0523.889.476 17° Een toelage van 225.032,50 euro aan De Creatieve Stem vzw, gevestigd te Antoon Catriestraat 6, 9031 Gent, ondernemingsnummer 0549.896.562. 18° Een toelage van 179.212,50 euro aan Dig-IT vzw, gevestigd te Vlaamsesteenweg 109, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0719.592.619. 19° Een toelage van 311.815,50 euro aan Digitale Wolven vzw, gevestigd te Veldkant 33 bus A, 2550 Kontich, ondernemingsnummer 0676.536.594. 20° Een toelage van 218.850,00 euro aan EduCentrum vzw, gevestigd te Sint-Pietersaalstraat 38, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0892.179.076 21° Een toelage van 309.760,40 euro aan Groep Intro vzw, gevestigd te Charles Parentéstraat 6, 1070 Anderlecht, ondernemingsnummer 0461.936.071. 22° Een toelage van 206.185,00 euro aan IDrops vzw, gevestigd te Klokstraat 29, 9050 Gent, ondernemingsnummer 0829.134.026. 23° Een toelage van 303.810,00 euro aan Interuniversitair Micro-Electronica Centrum vzw (IMEC), gevestigd te Kapeldreef 75, 3001 Leuven, ondernemingsnummer 0425.260.668. 24° Een toelage van 105.066,00 euro aan Intec Brussel vzw, gevestigd te Rouppeplein 16, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0475.319.893. 25° Een toelage van 86.092,00 euro aan KunstenSite vzw (KuS), gevestigd te Nieuwland 48, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0889.727.352. 26° Een toelage van 227.649,81 euro aan MEDIA ACTIE KUREGEM STAD vzw, gevestigd te Georges Moreaustraat 110, 1070 Anderlecht, ondernemingsnummer 0874.873.682. 27° Een toelage van 165.191,69 euro aan UC Limburg vzw, gevestigd te Agoralaan ZN bus 1, 3590 Diepenbeek, ondernemingsnummer 0417.195.515.

Art. 2.De gesubsidieerde organisaties dienen het gebruik van de toelage te verantwoorden aan de FOD Beleid en Ondersteuning, directie-generaal Digitale Transformatie. Het door de administratie aanvaarde gebruik zal aan de gesubsidieerde organisaties worden uitbetaald conform de bepalingen in het protocol afgesloten met de gesubsidieerde organisatie.

Art. 3.Bij niet-naleving van één of meer bepalingen van dit besluit of van het ondertekende protocol, kan de toegekende toelage worden verminderd en, in voorkomend geval, gedeeltelijk of volledig worden teruggevorderd.

Art. 4.Onze Minister van Digitale Agenda is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 mei 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Digitale Agenda, Ph. DE BACKER


begin


Publicatie : 2020-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^