Aanwerving van 27 juni 2001
gepubliceerd op 18 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de algemene vergadering tot goedkeuring van de programma's van de vergelijkende wervingsexamens voor referendarissen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg en voor parketjuristen bij de rechtbanken van eerste aanleg

bron
hoge raad voor de justitie
numac
2001009811
pub.
18/09/2001
prom.
27/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE


27 JUNI 2001. - Besluit van de algemene vergadering tot goedkeuring van de programma's van de vergelijkende wervingsexamens voor referendarissen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg en voor parketjuristen bij de rechtbanken van eerste aanleg


Examenprogramma's voor het gerechtelijk jaar 2001-2002 Voorbereid door de verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie in haar vergadering van 13 juni 2001 Afdeling 1 Vergelijkend wervingsexamen voor referendarissen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg Het vergelijkend wervingsexamen voor referendarissen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg bestaat uit twee proeven : 1° een schriftelijke proef die bestaat in het beantwoorden van een reeks meerkeuzevragen. Deze vragen zullen betrekking hebben op het burgerlijk recht en het burgerlijk procesrecht alsook op het strafrecht en het strafprocesrecht.

De kandidaten beschikken hiervoor over twee uren; 2° een mondelinge proef die omvat : a) een discussie van tien minuten over een casus die de kandidaten gedurende vijftien minuten kunnen voorbereiden.De kandidaten moeten in staat zijn de problemen te analyseren en perspectieven van oplossing te ontwikkelen; b) een gedachtewisseling over het geheel of een deel van de schriftelijke proef. Slechts de kandidaten die ten minste 60 % der punten op de schriftelijke proef hebben behaald, worden tot de mondelinge proef toegelaten.

Worden gerangschikt, de kandidaten die zowel in de schriftelijke proef als in de mondelinge proef ten minste 60 % der punten behaald hebben.

Afdeling 2 Vergelijkend wervingsexamen voor parketjuristen bij de rechtbanken van eerste aanleg Het vergelijkend wervingsexamen voor parketjuristen bij de rechtbanken van eerste aanleg bestaat uit twee proeven : 1° een schriftelijke proef die bestaat in het oplossen van een reeks meerkeuzevragen. Deze vragen zullen betrekking hebben op het strafrecht en de strafvordering.

De kandidaten beschikken hiervoor over twee uren; 2° een mondelinge proef die omvat : a) een discussie van tien minuten over een casus die de kandidaten gedurende vijftien minuten kunnen voorbereiden.De kandidaten moeten in staat zijn de problemen te analyseren en perspectieven van oplossing te ontwikkelen; b) een gedachtewisseling over het geheel of een deel van de schriftelijke proef. Slechts de kandidaten die ten minste 60 % der punten op de schriftelijke proef hebben behaald, worden tot de mondelinge proef toegelaten.

Worden gerangschikt, de kandidaten die zowel in de schriftelijke proef als in de mondelinge proef ten minste 60 % der punten behaald hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^